8. februára 2022

COVID-19 môže ovplyvniť aj to, či vás komerčne poistia a za akú cenu

image

Prekonali ste alphu, deltu, prípadne sa boríte s omicronom? Závažné postcovidové problémy môže poisťovňa vyhodnotiť ako prekážku pri uzatváraní životného poistenia. Druhou možnosťou je, že vás poistí, ale zaplatíte si viac.

Rizikovosť je na zváženie

Pandémia koronavírusu paralyzuje svet už viac ako dva roky a zareagovali na ňu aj komerčné poisťovne. Ak si chcete uzatvoriť životné poistenie, v zdravotnom dotazníku sa stretnete s otázkou, či ste prekonali ochorenie COVID-19. Samozrejme, samotné prekonanie ochorenia nemá vplyv na poistenie, jeho cenu či prípadné plnenie poistenia.

Ako však upozorňuje garant pre životné poistenie, ak má budúci poistný klient vážnejšie následky, ktoré mu COVID-19 spôsobil, môže poisťovňa zvážiť rizikovosť takéhoto klienta. „Môže sa tak stať napríklad pri vážnom poškodení pľúc,“.

S výlukou či za viac peňazí

„V prípade vážnych následkov môže poisťovňa rozhodnúť aj o neprijatí klienta do poistenia,“ vysvetľuje ďalej s tým, že to môže spôsobiť problém napríklad pri uzatváraní životných poistiek a pri hypotékach.

Alternatívou k odmietnutiu klienta je jeho prijatie do poistenia s výlukami. „V takom prípade pri chorobe, ktorá by mala súvis s diagnózou pred vstupom klienta do poistenia, by poisťovňa takúto udalosť neplnila,“. Možnosťou je tiež, že by síce poisťovňa poistila žiadateľa bez výluk, no s vyššou platbou za poistku.

FIngo.sk životné poistenie kalkulačka

Pomôžu pripoistenia

Komerčné poisťovne síce nezaraďujú diagnózu COVID-19 medzi závažné choroby, no táto diagnóza môže spôsobiť niektoré závažné ochorenia. Také, ktoré si vyžadujú dlhotrvajúcu liečbu, alebo ochorenia, ktoré sú zaradené medzi závažné choroby, kde už je možné žiadať poisťovňu o plnenie pri pripoistení iných kritických diagnóz.

Ku kritickým diagnózam môže patriť napríklad vážne zlyhanie pľúc, konečné štádium zlyhania pľúc, strata sebestačnosti a podobne. Ak by v dôsledku COVID-19 došlo k vážnemu poškodeniu zdravia a sociálna poisťovňa by uznala občana za invalida, má tiež nárok na poistné plnenie v prípade, ak má dojednané pripoistenie. V tejto súvislosti medzi najdôležitejšie pripoistenia patria pripoistenie PN, závažných chorôb a invalidity.

V prípade smrti poisťovňa vyplatí poistku pozostalým

V prípade toho najhoršieho, teda ak by zdravotné komplikácie spôsobili smrť klienta, poisťovne vyplatia poistku pozostalým. „Žiadna poisťovňa nemá vo výlukách smrť, ktorá by nastala v prípade tejto choroby,“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *