Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť vašim motorovým vozidlom niekomu inému, resp. tretej strane. Toto poistenie je zo zákona povinné pre všetky zaregistrované vozidlá s platnou ŠPZ.

Ak by ste PZP nemali uzavreté alebo by bolo neplatné, hrozí vám pokuta až do 3 320 eur. Okrem toho riskujete, že ak spôsobíte nehodu, resp. škodovú udalosť na inom vozidle, majetku alebo na zdraví, platili by ste celú škodu z vlastného vrecka.

Pri výbere tohto poistenia by nemala rozhodovať len cena, ale najmä rozsah poistného krytia, teda “čo” v poistení dostanete. Niekedy môžete získať za rovnakú cenu v inej poisťovni atraktívnejšie krytie, preto je dobré svoju staršiu poistnú zmluvu raz za čas skontrolovať s odborníkom.

Ceny PZP si určuje každá poisťovňa na základe segmentácie klientov. Veľmi zjednodušene to znamená, že poisťovne rozdeľujú klientov na rizikovejších a menej rizikových. Každá poisťovňa má vlastný kľúč, ktorým sa riadi pri segmentácii – niektoré poisťovne majú vyššie ceny pre rizikovejšie lokality, iné pre rizikovejšie typy vozidiel a podobne.

V posledných rokoch väčšina poisťovní pristúpila k podrobnejšej segmentácii klientov na škodových, rizikových, menej rizikových a neškodových, čím vznikajú aj väčšie rozdiely vo výške poistného pre jednotlivé skupiny klientov. Aj preto je dobré poradiť sa s maklérom, ktorý vie, v ktorej poisťovni môžete získať výhodnejšie podmienky.

Priemerná cena PZP sa pri osobných autách môže pohybovať od 60 do 300 eur ročne. Poisťovne ceny poistného priebežne upravujú alebo poistenie rozširujú o nové pripoistenia, aj preto je dobré zistiť, či za svoje poistenie neplatíte zbytočne veľa alebo či by ste v inej poisťovni za to isté vozidlo nemohli platiť menej.

Platnosť PZP je väčšinou jeden rok. Ak by ste nemali uzavreté PZP alebo by ste ho zabudli zaplatiť, riskujete pokutu do výšky 3 320 eur. Okrem toho, ak s neplatným poistením poškodíte vozidlo inej osobe, musíte hradiť vzniknutú škodu z vlastného vrecka.

Aby ste sa podobným nepríjemným situáciám vyhli, môžete využiť aj praktickú bezplatnú službu PZP strážca, ktorá vás vopred upozorní, že sa blíži výročie vašej poistnej zmluvy.

Pri uzavretí PZP dostanete od poisťovne aj “zelenú kartu”, ktorá obsahuje dôležité údaje o vozidle a slúži ako doklad o uzavretí PZP. Musíte ju mať pri každej kontrole vozidla na Slovensku, ale najmä pri cestách do zahraničia. V roku 2020 došlo k legislatívnej úprave a poisťovne majú od 1.7.2021 už “zelené” karty vydávať v novom farebnom prevedení ako čiernobiele.

Poistné krytie PZP, ktoré je povinné zo zákona, zahŕňa:

 • škody na zdraví a náklady na usmrtení osôb (vrátane nákladov na liečbu, kompenzácie a prípadné odškodnenie pozostalých)
 • škody pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate majetku v dôsledku poistnej udalosti
 • náklady na právne zastupovanie poškodených v prípade, že si budú uplatňovať nárok na vyššie spomínané škody
 • náklady na ušlý zisk poškodených osôb, a to fyzických aj právnických

Vo väčšine poisťovní si môžete vrámci PZP pripoistiť aj škody, ktoré sa môžu stať na vašom vlastnom vozidle. K najčastejšie využívaným pripoisteniam patria:

 • pripoistenie čelného skla
 • pripoistenie živelných udalostí
 • pripoistenie stretu so zverou
 • úrazové pripoistenie
 • rozšírené asistenčné služby

Vaše vozidlo viete poistiť aj na škody spôsobené výtlkmi na ceste, škody vzniknuté na prevážanej batožine, ukradnutie vozidla, prípadne totálnu škodu na vozidle a mnoho ďalších.

Poistné limity

Pri PZP zákon stanovuje aj poistné limity. Určujú maximálnu sumu, ktorú vaša poisťovňa vyplatí poškodenému v prípade poistnej udalosti.

Zákonom stanovené minimálne poistné sumy v PZP sú v tejto výške:

 • 5 240 000 eur za škody na zdraví a pri usmrtení, bez ohľadu na počet poškodených osôb
 • 1 050 000 eur za vecné škody, náklady na ušlý zisk a náklady na právne služby

Poisťovne môžu limity poistného plnenia aj navýšiť a robia to najmä v prípade rozšíreného krytia, teda ak by ste si vybrali rozšírený balík PZP.

Allianz

 • rýchla likvidácia poistných udalostí
 • 4 balíky krytia (už v základnom balíku poistenie úrazu a právna pomoc)

AXA

 • široký balík asistenčných služieb
 • možnosť pripoistenia 8 rizík (úraz, náhradné vozidlo, batožina, sklá, poškodenie a stret so zverou, živelné riziká, odcudzenie a vandalizmus, asistencia MAX)
 • zľava ZŤP, za viac zmlúv v poisťovni, za elektronickú komunikáciu

ČSOB

 • možnosť pripoistiť premium asistenčné služby
 • možnosť pripoistiť 4 riziká (sklá, živelná udalosť, stret so zverou, krádež vozidla)
 • zľava za ZŤP, za bezpečnostnú výbavu auta, iný produkt v ČSOB finančnej skupiny

Generali

 • možnosť výberu z 3 balíčkov (M, L, XL)
 • možnosť pripoistenia poškodenia čelného skla a krádeže

Genertel

 • možnosť pripoistiť krádež vozidla
 • zľava za elektronickú komunikáciu

Groupama

 • služba Geolink pri asistenčných službách (lokalizácia)
 • online sledovanie odťahovej služby pri asistenčných službách
 • právna pomoc
 • zľava za dieťa do 15 rokov, účet v OTP a viac zmlúv v Groupama poisťovni

Komunálna poisťovňa

 • verejné prísľuby v cene poistenia (momentálne pripoistenie batožiny, pripoistenie úrazu vodiča a posádky)
 • 2 balíky krytia (rozdiel v poistných sumách)
 • zľava ZŤP

Kooperatíva

 • verejné prísľuby v cene poistenia (momentálne pripoistenie batožiny, pripoistenie úrazu vodiča a posádky, poškodenia vozidla vymenovaným živlom, poškodenie vozidla stretu so zverou)
 • 2 balíky krytia (rozdiel v poistných sumách)
 • zľava ZŤP

Union

 • 2 balíky krytia (rozdiel v poistných sumách)
 • možnosť pripoistenia 7 rizík (sklo, živel, stret so zverou, úraz, krádež, asistenčné služby Extra, poistenie občianskej zodpovednosti)
 • zľava za poistenie v zdravotnej poisťovni Union

Uniqa

 • možnosť pripoistenia 5 rizík (rozšírené asistenčné služby, čelné sklo, právne služby, trvalé následky v dôsledku havárie, smrť vodiča úrazom)
 • možnosť využívať partnerské autoservisy
 • zľava za poistenie nehnuteľnosti a domácnosti v poisťovni Uniqa

Wüstenrot

 • možnosť pripoistenia 5 rizík (úraz, sklá, právne služby, stret so zverou, živelné riziká)
 • v prípade prítomnosti dieťaťa pri poruche alebo nehode auta, vám zabezpečia odvoz taxislužbou
 • zľava za viac zmlúv vo Wüstenrot poisťovni