Podľa štatistiky poisťovne sa zvyšuje dopyt klientov po pripoistení kritických chorôb, ktoré zahŕňa aj liečbu rakoviny. Slovensko totiž patrí ku krajinám s vysokou mierou mortality na onkologické ochorenia. V počte úmrtí na rakovinu sme v rámci krajín EÚ po Chorvátsku a Maďarsku na treťom mieste.

Slovensko je nad priemerom EÚ

Európska komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnili prvé onkologické profily členských štátov EÚ, Islandu a Nórska. Zo správy vyplýva, že najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu v rámci EÚ zostáva rakovina pľúc. Miera výskytu rakoviny na Slovensku prevyšuje priemer EÚ, zvlášť čo sa týka rakoviny prostaty, prsníkov, hrubého čreva a konečníka, a pľúc.

V roku 2020 malo na Slovensku nejakú formu rakoviny 773 mužov na 100-tisíc obyvateľov (priemer EÚ je 686) a 483 žien v rovnakej vzorke (priemer EÚ je 484). Obavy o zdravie sa odzrkadľujú aj v rastúcom dopyte po pripoistení kritických chorôb, ktoré je možné dojednať v rámci životného poistenia.

Ako vyplýva z údajov poisťovne, muži si svoje zdravie „cenia“ o niečo viac ako ženy. Pripoistenie, ktoré zahŕňa aj liečbu rakoviny, má uzatvorené 16,10 % mužovu žien ide o 15,57 %.

Aj pripoistenie onkologických chorôb

„Napriek tomu, že poistenie nedokáže chorobe zabrániť, pomáha kompenzovať finančnú stratu počas práceneschopnosti a hradiť náklady na liečbu. Za posledných päť rokov sme našim klientom vyplatili z pripoistenia kritických chorôb poistné plnenie vo výške viac ako 187-tisíc eur,“.

Doposiaľ najvyššie poistné plnenie vo výške 25-tisíc eur bolo vyplatené klientovi, ktorému bola diagnostikovaná Hodgkinova choroba. Podľa nej rastie dopyt aj po samostatnom pripoistení onkologických chorôb, pri ktorom poisťovňa vypláca 100 % poistnej sumy už v momente stanovenia diagnózy.

 

Najčastejší zhubný nádor

Na Slovensku je rakovina hrubého čreva 2. najčastejším zhubným nádorom (vo výskyte aj v počte úmrtí na toto ochorenie). Počet novozistených prípadov stále stúpa. Žiaľ, až 25 % pacientov s kolorektálnym karcinómom je diagnostikovaných v štádiu metastatického štádia ochorenia. EMA ( Európska lieková agentúra ) má na liečbu rakoviny 75 liekov. Bohužiaľ verejné zdravotníctvo na Slovensku prepláca iba 26 z nich.

Príklad: Ak onkológ diagnostikuje rakovinu a urči vám liek ktorý verejné zdravotníctvo na Slovensku neprepláca tak si pripravte od 1500 EUR až do 2000 EUR mesačne.

V takomto momente vám najviac pomôže životne poistenie ktoré vám dokáže vykryť náhly výpadok príjmu ale aj samotnú liečbu. Preto je veľmi dôležité mať svoje životné poistenie správne nastavené. Ďalšou vecou sú zvolené správne poistné sumy a taktiež karečné ( čakacie ) doby.

Niektoré pripoistenia ako napríklad kritické ochorenia, PN alebo invalidita vám neplatia ihneď po uzatvorení zmluvy. Pripoistenie začne byť platné až po určitom čase od uzatvorenia zmluvy.

Príklad na karenčné doby:

  • Kritické ochorenia 6 mesiacov
  • Invalidita 18 mesiacov
  • PN v prípade choroby 3 mesiace (v prípade PN z dôvodu problémov s chrbticou, ochorením kĺbov alebo HIV môže byť karenčná doba aj 2 roky)

Znamená to, že ste reálne na kritické choroby poistení až po 6 mesiacov od kedy si zmluvu uzatvoríte. Ak by vám diagnostikovali kritické ochorenie v prvom pol roku, peniaze vám jednoducho poisťovňa nevyplatí.

Dobrou správou je že už dnes sú poisťovne  ktoré takéto karečné ( čakacie ) doby majú 2 mesačne alebo žiadne. 

Nezabúdajme taktiež na doby prežitia v prípade kritických chorôb, kde niektoré poisťovne uplatnujú dobu prežitia 30 dní, tak iné poisťovne zas dobu prežitia nemajú žiadnu.

Ďalším faktorom je správne zvolený balík pripoistenia pre kritické choroby pretože v niektorých poisťovniach obsahuje základný balík len 28 diagnóz zatiaľ čo v iných až 68 diagnóz.