17. januára 2022

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY, PODMIENKY NA UPLATNENIE 2022

Mladí klienti s úverom na bývanie si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2021. Musia však spĺňať niekoľko podmienok a potrebujú aj potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, ktorá im úver poskytla. Niektoré banky toto potvrdenie vydávajú automaticky a v priebehu januára vám ho zašlú do vášho internet bankingu alebo poštou domov, v iných musíte o potvrdenie požiadať vy sami. Viete, ako je to vo vašej banke?

V článku sa dočítate:

 • Kedy máte nárok na daňový bonus
 • Aká je maximálna výška príjmu, ktorá rozhoduje o bonuse
 • Ktoré banky vám vydajú potvrdenie automaticky a kde oň musíte požiadať
 • Ako potom postupovať a s čím vám ešte vedia poradiť finanční sprostredkovatelia z LONFIN.sk

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si môžu uplatniť klienti, ktorí majú úver na bývanie poskytnutý po 31.12.2017. Ide vlastne o formu priamej daňovej úľavy, ktorá nahradila hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. O sumu daňového bonusu sa klientom zníži vypočítaná daň z príjmov, ak splnia niekoľko podmienok.

Kedy máte nárok na daňový bonus

 1. Ak ste ku dňu podania žiadosti o úver splnili podmienku veku – najmenej 18 a najviac 35 rokov.
 2. Ak máte uzavretú Zmluvu o úvere na bývanie s účelom nadobudnutia, rekonštrukcie a údržby či výstavby nehnuteľnosti (bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku).
 3. Vaša zakladaná nehnuteľnosť je na Slovensku a je určená na bývanie (dom alebo byt).
 4. Ku dňu podpisu zmluvy o úvere ste splnili podmienku príjmu – čiže váš priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku kedy ste podpísali s bankou zmluvu o úvere, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Aká je maximálna výška príjmu, ktorá rozhodne o daňovej úľave

 • Ak ste úverovú zmluvu podpisovali v roku 2021, váš maximálny mesačný príjem počítate podľa roku 2020. Priemerná hrubá mzda podľa Štatistického úradu SR bola v tom roku 1 133 eur, čo pre účely vášho nároku na daňový bonus znamená max. príjem do 1 472,90 eura. Pri viacerých žiadateľoch o úver, napr. v prípade manželov či partnerov tento príjem vynásobte dvomi, čiže váš spoločný príjem nemohol presahovať 2 945,80 eura.
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2020, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 419,60 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 839,20 eura pri dvoch osobách v úvere.
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2019, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 316,90 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 633,80 eura pri dvoch osobách v úvere.
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2018, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1240,20 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2480,40 eura pri dvoch osobách v úvere.

Pozor! Oproti starému typu štátneho príspevku sa do príjmu daňovníka musí zarátať nielen mzda zamestnanca či príjem z podnikania alebo prenájmu, ale aj príjem z kapitálového majetku alebo príjem, ktorý vznikol pri predaji nehnuteľnosti.

TIP: Ak ste splnili podmienku maximálneho príjmu v predchádzajúcom roku ako ste podpisovali zmluvu o úvere, nemusíte každý rok sledovať výšku svojich príjmov. Nárok na daňový bonus vám automaticky ostane na celých 5 rokov po čerpaní hypotéky.

Ale pozor! Ak sa rozhodnete svoju hypotéku refinancovať, na nový refinančný úver sa vám daňová úľava nebude vzťahovať.

Fingo hypotekarna kalkulacka

Pre uplatnenie bonusu potrebujete potvrdenie z banky

Banka Spôsob vydávania potvrdenia
365.bank Banka zašle Potvrdenie automaticky poštou na korešpondenčnú adresu všetkým klientom spĺňajúcim nárok na daňový bonus.
ČSOB Banka zasiela Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus, automaticky poštou.
mBank Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti, ktorú môže zadať cez elektronické kanály banky (cez telefonickú linku po overení kódom alebo mobilnú aplikáciu). Potvrdenie zašle klientovi do 15 dní od požiadania.
Oberbank Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti najneskôr do 30 dní od požiadania.
Poštová banka Banka zašle Potvrdenie automaticky poštou na korešpondenčnú adresu všetkým klientom spĺňajúcim nárok na daňový bonus.
Prima banka Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu.
Slovenská sporiteľňa Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Georgea.
Tatra banka Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti osobne na pobočke. Potvrdenie sa vydáva na počkanie.
UniCredit bank Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus, automaticky poštou. Ostatní klienti môžu požiadať o vystavenie potvrdenia na pobočke, bude zaslané do 30 dní
VÚB Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu.

Ak vaša banka posiela potvrdenie automaticky, nemusíte chodiť na pobočku a podávať si žiadosť o vydanie potvrdenia. Ale v prípade, že by ste ho náhodou nedostali, choďte sa radšej opýtať.

Pozor! Splnenie podmienok na automatické zasielanie potvrdenia znamená, že banka overila váš vek a účel úveru pre uplatnenie bonusu, ale už neoveruje to, či ste splnili aj podmienku hrubého príjmu, alebo či si uplatňujete daňový bonus aj na inom úvere. Inými slovami, vy ako daňovník ste zodpovedný za vyhodnotenie splnenia podmienok nároku na priznanie daňového bonusu.

Ako postupovať?

Potvrdenie od banky odovzdáte svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, alebo ak podnikáte, priložíte ho k vášmu daňovému priznaniu.

 • Ak ste zamestnanec, ktorý si sám nepodáva daňové priznanie, čiže si riešite daňové vyúčtovanie cez zamestnávateľa, musíte podľa zákona požiadať o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa najneskôr do 15. 2. 2022.
 • Ak ste podnikateľ, alebo patríte k zamestnancom, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami (ak ste pracovali v zahraničí, mali ste viac zamestnávateľov, nestihli ste požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa a pod.), máte na to čas do 31. 3., príp. ak požiadate o odklad podania daňového priznania, tak do 30. 6. 2022.

Koľko vám vrátia na dani

Daňový bonus si môžete v roku 2022 uplatniť za ukončený rok 2021 vo výške 50 % zo sumy úrokov zaplatených za kalendárny rok – maximálne vo výške 400 eur ročne. Na bonus máte nárok počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní hypotéky, pričom výška úveru s nárokom na daňový bonus je maximálne 50 000 eur.

TIP: Váš úver, ktorý vám banka poskytla, môže byť aj vyšší, ale bonus sa vypočíta len z úrokov z maximálnej sumy 50 000 eur.

Spoľahnite sa na LONFIN.sk 

Ak si nie ste istí, či spĺňate podmienky na daňovú úľavu na vašej hypotéke, nemusíte ani chodiť na pobočku svojej banky. Pokojne sa obráťte na finančných sprostredkovateľov z LONFIN.sk, ktorí vašu úverovú zmluvu bezplatne skontrolujú a poradia vám. V LONFIN.sk máme skúsených odborníkov nielen na hypotéky, ale aj poistenie alebo investovanie.

Môžete sa s nami spojiť aj telefonicky alebo online. Zavolajte nám na 0949 846 222 .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *