17. mája 2022

Ako sa vyvarovať TOP 7 chýb, ktorých sa najčastejšie dopúšťame pri životnom poistení

image

Slováci sa čoraz intenzívnejšie zaujímajú o životné poistenie. Súvisí to predovšetkým s pandémiou COVID-19. Ľudia sa pýtajú, ako im tento produkt môže finančne pomôcť pri výpadku príjmu počas PN, OČR, hospitalizácie, alebo aj v súvislosti s kritickými chorobami. Častejšie žiadajú aj o kontrolu svojho existujúceho poistenia.

Napriek tomu, že už druhý rok trvajúca pandémia koronavírusu prebrala Slovákov k zvýšenej aktivite aj na poli životného poistenia, stále sa dopúšťajú niekoľkých základných chýb. Toto je 7 najzásadnejších z nich.

1) Za poistenie chceme platiť čo najmenej

Podľa prieskumu medzi maklérmi spoločnosti sa až 74 % ľudí zaujíma o najlacnejšie životné poistenie. Hlavnou príčinou je nízka finančná gramotnosť obyvateľstva, a teda aj slabá vzdelanosť ohľadom segmentu životného poistenia. Ľudia sa zameriavajú najmä na nízku cenu na úkor kvalitného poistného krytia.

Ak nechceme podceniť životné poistenie, poistné sumy v jednotlivých pripoisteniach by mali byť nastavené tak, aby plnohodnotne dokázali nahradiť výpadok príjmu a pokryli obdobie spojené so zdravotnými ťažkosťami. Cena poistenia sa odvíja hlavne od výšky záväzkov, najmä úverov, takisto od príjmu a rodinnej situácie. Vo všeobecnosti by sa poistné malo pohybovať od 5 do 10 % z príjmu.

Na čo si dať pozor: Ak si uzavrieme len najlacnejšie poistenie, v zmluve nám môžu chýbať dôležité pripoistenia, alebo nás poistenie bude chrániť len do veľmi nízkych poistných súm. Potom pri vážnom úraze alebo ochorení môžeme ostať nemilo prekvapení, ak nám poisťovňa nevyplatí peniaze, alebo dostaneme oveľa menej, ako budeme reálne potrebovať. Je rozdiel, či nám poisťovňa napríklad pri diagnostikovaní rakoviny vyplatí 5-tisíc, alebo 20-tisíc eur, pričom mesačne nás to môže stáť len 5 či 10 eur navyše.

2) Životné poistenie podceňujeme na úkor poistenia majetku

Prieskum tiež ukázal, že viac ako polovica klientov (56 %) podceňuje životné poistenie na úkor poistenia majetku. Čiže poistenie bytu, domu alebo auta berieme ako samozrejmosť, ale na nečakaných životných situáciách spojených s naším zdravím nám až tak nezáleží.

Majetok je stále na prvom mieste a pre mnohých klientov je dôležitejší ako ich vlastné zdravie, respektíve krytie možných neočakávaných chorôb, úrazov a smrti. Súvisí to však aj s tým, že poistenie majetku je v niektorých produktoch povinné. Napríklad povinné zmluvné poistenie pri automobiloch alebo poistenie nehnuteľnosti vinkulované v prospech banky pri hypotéke.

Na čo si dať pozor: Predstavme si, že splácame hypotéku. Aby sme načerpali úver, poistíme si svoju nehnuteľnosť proti živlom, ako sú víchrica, povodeň, požiar, no životné poistenie si neuzavrieme. Nedajbože sa nám stane úraz s trvalými následkami, ostaneme invalidní, alebo nás postihne kritické ochorenie, ako je rakovina, a náš príjem zostáva obmedzený. Ohrozené je ďalšie splácanie úveru, ale aj fungovanie našej rodiny. Nehovoriac o riziku smrti, keď výpadok príjmu živiteľa rodiny spôsobí vážny problém a úver zostane na pozostalých.

3) Pri zmenách zabúdame svoje poistenie aktualizovať

Približne 4 z 10 klientov, ktorí majú životné poistenie, zabúdajú poisťovni nahlásiť dôležité zmeny. Napríklad ak dlhé roky pracujú ako zamestnanci a neskôr prejdú na živnosť, pretože pri tomto type príjmu sa im zídu iné pripoistenia, napríklad pripoistenie PN.

Ľudia to nevnímajú ako dôležitú vec, a tak to neriešia. Klienti však musia poisťovniam povinne nahlasovať zmenu kontaktných údajov, zmenu rizikovej skupiny povolania, takisto prechod od zamestnania k živnosti, alebo aj to, ak sú nezamestnaní. Ak poisťovňa nemá v zmluve aktuálne informácie a stane sa poistná udalosť, môže pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia, alebo aj zamietnuť poistnú udalosť v plnom rozsahu. Najčastejšie sa to stáva, ak je človek nezamestnaný a chce si uplatniť poistné plnenie z PN-ky.

Na čo si dať pozor: Jednou z výhod životného poistenia je, že je to flexibilný finančný produkt. Čiže naše poistenie dokážeme počas jeho trvania kedykoľvek prispôsobiť aktuálnej životnej situácii, pridať alebo ubrať pripoistenia, zvýšiť alebo znížiť poistné sumy a tak ďalej. Preto, ak už máme uzavreté životné poistenie, mali by sme požiadať odborníka o kontrolu poistnej zmluvy aspoň jedenkrát za dva roky, alebo pri každej významnejšej životnej udalosti.

životné poistenie kalkulačka

4) Väčšinou poisťujeme len živiteľa rodiny

Približne 35 % klientov si uzatvorí poistenie len pre živiteľa rodiny a ostatní členovia ostanú nepoistení. Toto riešenie je podľa odborníkov rozumné a praktické. Z logiky poistenia, živiteľ rodiny musí byť poistený vždy prvý, no nemusí byť jediný. Ak to dovoľujú finančné možnosti rodiny, je optimálne, aby boli krytí aj ostatní členovia domácnosti, hoci to nie je nevyhnutné.

Na čo si dať pozor: Podstatné je, aby bol živiteľ rodiny krytý na najvážnejšie riziká spojené s jeho záväzkami, príjmom a rodinou. Odporúča sa krytie rizika smrti, invalidity, kritických chorôb, trvalé následky úrazu a pripoistenie dlhodobej PN-ky. Samozrejme, klient si môže vybrať aj z ďalších pripoistení, ako sú hospitalizácia, denné odškodné následkom úrazu, chirurgický zákrok, drobné úrazy či smrť následkom úrazu. Výber závisí aj od typu jeho povolania. Ak sa neskôr rodina rozhodne poistiť aj partnera a deti, často sa to oplatí v rovnakej poisťovni, ako je poistený živiteľ rodiny. Aj kvôli zľavám, ktoré poisťovne poskytujú, ak je na zmluve viac osôb.

5) Chceme byť poistení len vo „svojej“ poisťovni

Približne pätina Slovákov (22 %) pri výbere vhodného poistenia preferuje len jednu poisťovňu, s ktorou majú skúsenosti oni sami alebo ich rodina. Ako sa hovorí, zvyk je železná košeľa a platí to aj v prípade poistného trhu. Často sa vyskytuje názor, že klienti sú zvyknutí na jednu značku poisťovne a nedajú na ňu dopustiť.

Ak poisťovňa ponúka kvalitné krytie pre klienta, nie je to problém. Skôr je problém, ak klient preferuje svoj názor na úkor názoru odborníka a ďalších odporúčaných možností, ktoré môžu byť pre neho výhodnejšie aj v inej poisťovni.

Na čo si dať pozor: V poisťovniach na trhu sú veľké rozdiely, a to nielen v cene poistného, ale hlavne v možnostiach a podmienkach rôznych pripoistení. Takisto v maximálnych poistných sumách, ktoré poisťovne vyplácajú klientom a každá poisťovňa môže mať v podmienkach aj iné výluky, teda situácie, keď klientom nevyplatí poistné plnenie. Výber vhodného poistenia vždy závisí od individuálnych potrieb každého jedného klienta. Vhodné je preto poradiť sa s finančným sprostredkovateľom.

6) Spolu s poistením si chceme aj sporiť

Rovnako až pätina ľudí (20 %) ešte stále preferuje investičné životné poistenie pred rizikovým, hoci priamym investovaním by svoje peniaze zhodnotili výhodnejšie. Aj tento výsledok prieskumu môže súvisieť s nízkou finančnou gramotnosťou ľudí a zaužívanými dogmami.

Veľa klientov stále vyhľadáva životné poistenie s možnosťou zhodnocovania finančných prostriedkov, pretože sú na to zvyknutí. Držia sa zaužívaného a boja sa zmeny. Investičné životné poistenie je však zastaraný produkt. Podobne, ako sa vyvíja napríklad technika, mobily, je to aj s poistením. To, čo bolo v minulosti top a fungovalo ako najlepšia voľba na trhu, dnes už neplatí.

Na čo si dať pozor: Ak si chcete sporiť, efektívnejšie je uzavrieť si samostatné rizikové životné poistenie a samostatne si sporiť, respektíve investovať. Na finančnom trhu sa totiž v súčasnosti nachádzajú aj oveľa zaujímavejšie možnosti na zhodnotenie peňazí. Napríklad investovanie do fondov je v porovnaní so sporením cez investičné životné poistenie aj poplatkovo lacnejšie. Ak však už máme investičné životné poistenie, niekedy je potrebné dodržať dohodnutú lehotu trvania zmluvy, aby sme kvôli jej predčasnému zrušeniu neprišli o finančný výnos, ktorý je na ňu naviazaný.

7) Pri uzavretí zmluvy zatajujeme zdravotný stav

Ďalších až 17 % klientov pri uzatváraní poistenia zvykne podceniť alebo zatajiť svoj zdravotný stav, športovú činnosť alebo pracovné zaradenie. To sa však neskôr môže vypomstiť. Práve zamlčanie zdravotného stavu býva najčastejšou príčinou neplnenia poistných udalostí.

Príkladom je, ak klient v dotazníku neuvedie svoj zvýšený index BMI, alebo že sa lieči na vysoký krvný tlak, a následne dostane infarkt alebo iné ochorenie, na ktoré vplývajú práve spomínané zamlčané rizikové faktory. Rovnako je to aj so zľahčovaním rizikovej športovej a pracovnej činnosti. Niekedy sa dokonca vyskytujú aj prípady, keď klient vedome zamlčí danú skutočnosť, aby na celkovom poistnom platil menej, a to aj na úkor kvality poistného krytia.

Na čo si dať pozor: Ak do poistenia vstupuje aktívny športovec, klient s rizikovým povolaním alebo s nejakými zdravotnými komplikáciami, jeho poistenie môže byť o niečo drahšie. Aj preto je dôležité pravdivo odpovedať na všetky otázky v zdravotnom dotazníku, ktorý je súčasťou zmluvy životného poistenia. Poisťovňa si totiž môže vyžiadať kompletnú zdravotnú dokumentáciu so všetkými údajmi o zdravotnom stave klienta. Ak zistí, že v zdravotnom dotazníku niečo zatajil, nemusí mu poskytnúť poistné plnenie, a dokonca mu môže poistenie aj zrušiť.

 

životné poistenie kalkulačka

Ak už aj nejaké poistenie máte alebo si plánujete uzatvoriť poraďte sa zadarmo s našimi specialistami z LONFIN.sk.alebo nám zanechajte kontaktné údaje a my sa vám ozveme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *