6. septembra 2021

Dôležité kroky pri vybavovaní hypotéky


Vybavenie hypotéky sa zdá byť jednoduchým procesom, ale vyzerá to tak len na prvý pohľad. V skutočnosti tí, ktorí nemajú s úspešným doriešením úveru na bývanie žiadne skúsenosti, môžu byť neraz zmätení a ocenia užitočnú radu a pomoc pri jej vybavení. Samotní naši klienti často priznávajú, že bez našej pomoci a podpory by len tápali a mnohým krokom, ktoré museli v súvislosti s vybavovaním hypotéky absolvovať, ani poriadne nerozumeli. Alebo ak aj áno, sami uznali, že im veľmi vyhovovalo, že nemuseli riešiť návštevy bánk a rôznych úradov, čo im ušetrilo množstvo času a zároveň sa nemuseli zaoberať problematikou, ktorá ich ani najmenej nezaujíma, keďže riešenie hypotéky považujú za nutnosť. Ak aj vás trápi otázka: ,,Čo potrebujem na hypotekárny úveru?“, prečítajte si tento článok až do konca.

Aby bol proces vybavenia hypotéky pre tých menej skúsených o niečo zrozumiteľnejší, rozhodli sme sa zostaviť stručný prehľad postupných krokov, ktoré sú pri procese jej vybavenia najdôležitejšie:

1, Splnenie základných podmienok získania hypotéky

Bezprostredne pred podaním žiadosti o úver musí každý žiadateľ splniť základné podmienky, aby mu vôbec hypotéka či už na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti mohla byť v banke schválená. Sú nimi predovšetkým:

 • vek žiadateľa minimálne 18 rokov
 • trvalý, preukázateľný a dostatočný príjem či už zo zamestnania, podnikania alebo obdobného druhu činnosti (napr. slobodné povolania)
 • úverový register bez negatívnych záznamov
 • vhodná a bankou akceptovateľná nehnuteľnosť na založenie k hypotéke

2, Zoznam potrebných dokladov k žiadosti o hypotéku

Keď je už klient rozhodnutý podať žiadosť o hypotéku v banke, pretože si našiel byt alebo dom, ktorý chce kúpiť, prípadne ho plánuje postaviť, opraviť apod., je potrebné vedieť, aké doklady bude treba do banky predložiť. Zoznam dokladov sa líši v závislosti od účelu úveru, je ale dôležité venovať mu pozornosť, lebo bez požadovaných podkladov nie je možné v banke úver schváliť. Aké doklady bude potrebné k žiadosti o hypotéku si pripraviť?

 • občiansky preukaz – každého žiadateľa o úver, ale aj záložcu, čiže vlastníka zakladanej nehnuteľnosti (pri kúpe nehnuteľnosti predávajúceho)
 • znalecký posudok a CD od znalca – niektorým bankám postačuje 1 tlačený posudok, iné požadujú tlačený posudok aj CD, v niektorých bankách už existuje aj nová možnosť – podanie posudku elektronicky
 • rezervačná zmluva alebo návrh kúpnej zmluvy – v prípade kúpy nehnuteľnosti (bytu, domu, pozemku), na účely schválenia hypotéky ešte nie je potrebné predložiť podpísanú zmluvu
 • stavebné povolenie, projektová dokumentácia príp. položkový rozpočet stavebných prác a použitých materiálov – k účelu výstavba rodinného domu
 • pôvodné úverové a záložné zmluvy – k účelu refinancovanie alebo konsolidácia
 • potvrdenie o príjme – ak má žiadateľ príjem neoveriteľný v Sociálnej poisťovni SR, napr. u vojakov a policajtov, ale aj v prípade žiadateľov, ktorí majú príjem zo zahraničia
 • daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci rok – banka tieto dokumenty požaduje od podnikateľov (SZČO, majiteľov s.r.o, apod.)
 • výpisy z účtu – je potrebné doložiť, ak o úver žiada podnikateľ. Každá banka si sama určuje, za aké obdobie bude výpisy z účtu požadovať. Zároveň si ich môže vyžiadať aj od žiadateľov s akýmikoľvek príjmami.
 • iné potvrdenia – napr. o poberaní rodičovského príspevku, dôchodkov, sociálnych dávok apod.

Samozrejme, pre každého žiadateľa o hypotéku je zoznam podkladov k žiadosti rôzny v závislosti od účelu úveru, ale aj od typu preukazovaných príjmov.

3, Príprava a kompletizácia žiadosti o úver

Keď má klient všetky podklady k žiadosti pripravené, môže podať žiadosť. Ak ide žiadateľ o hypotéku priamo do banky sám, je odkázaný na zoznam dokumentov, ktoré si musí prácne zháňať sám. Ak sa ale rozhodne využiť služby hypotekárneho centra, akým sme napr. aj my, dostane službu naviac – kompletizácia žiadosti vrátane potrebných dokumentov môže byť pre neho oveľa jednoduchšia. Skúsený hypotekárny špecialista môže byť žiadateľovi o hypotéku veľkou pomocou, pretože vie presne klienta nasmerovať, čo si kde má zohnať, ale čo je dôležité, často mu vie pomôcť sa k rôznym dokumentom dostať rýchlejšou a praktickejšou cestou.

4, Podanie žiadosti v banke a jej schvaľovanie

Keď má klient všetky bankou požadované doklady k dispozícií, môže ísť do banky podať žiadosť sám, alebo mu kompletnú zložku vrátane spísania žiadosti pripraví hypotekárny špecialista, ktorý ju bezodkladne odnesie do vybranej banky. V tejto súvislosti nemôžeme nespomenúť jeden veľmi dôležitý fakt: ak sa žiadateľ o hypotéku rozhodne riešiť ju v banke sám, nemá istotu, že na pobočke natrafí na bankára, ktorý mu bude vedieť v špecifických situáciách dobre poradiť alebo flexibilne reagovať, ak dôjde k neočakávaným problémom. Samozrejme, nechceme týmto znižovať kvalitu bankových pracovníkov, skúsení hypotekárni špecialisti ale poväčšine spolupracujú s tými najlepšími, čo zároveň aj klientom poskytuje záruku kvalitného spracovania ich hypotéky a tým aj minimálne riziko neschválenia úveru podľa ich požiadaviek a potrieb.

5, Podmienky uvoľnenia peňazí z hypotéky

Úspešným zavŕšením celého procesu vybavenia hypotéky je jej čerpanie, čiže moment, kedy banka uvoľní schválenú sumu úveru podľa vopred určeného účelu a spôsobu. K základným podmienkam čerpania hypotéky vo všetkých bankách patria:

 • podpis úverovej a záložnej zmluvy
 • podanie záložnej zmluvy k nehnuteľnosti na kataster – vždy sa na kataster podáva potrebný počet záložných zmlúv spolu s návrhom na vklad, pričom kataster toto podanie potvrdí pečiatkou s dátumom a číslom vkladu, ktoré je do druhého dňa zaznačené aj na liste vlastníctva vo forme plomby
 • predloženie katastrom potvrdeného návrhu na vklad – dokument s pečiatkou pri podaní návrhu na vklad na katastri treba vždy doniesť naspäť do banky
 • zápis plomby overiteľný na liste vlastníctva k zakladanej nehnuteľnosti – je možné nájsť ju na www.katasterportal.sk
 • predloženie poistnej zmluvy k zakladanej nehnuteľnosti – každá nehnuteľnosť, ktorá sa zakladá k hypotéke, musí byť poistená minimálne do výšky hypotéky
 • odovzdanie poisťovňou potvrdenej vinkulácie poistného plnenia – poistné plnenie z poistenia zakladanej nehnuteľnosti musí byť zároveň aj vinkulované v prospech banky
 • predloženie právoplatne uzatvorenej kúpnej zmluvy s notársky overeným podpisom predávajúcich – ak je účelom hypotéky kúpa nehnuteľnosti
 • vyčíslenie zostatku refinancovaných úverov – ak je účelom refinancovania alebo konsolidácia

Všetky dokumenty, ktoré klient v banke podpisuje po schválení hypotéky, pripravuje banka. Sú nimi úverová zmluva, záložná zmluva spolu s návrhom na vklad a vinkulačné tlačivo k vinkulácií poistného plnenia. Ostatné dokumenty si musí klient zabezpečiť sám. Až po ich doložení podľa toho, ako to uvádza úverová zmluva, môže banka pristúpiť k uvoľneniu peňazí zo schváleného úveru.

Zhrnutie

Teraz už viete odpoveď na otázku: ,,Čo potrebujem na hypotekárny úveru.“ Máte čas a energiu vybaviť si ho sami? Všetkých spomínaných päť krokov, ktoré s úspešným vybavením hypotéky súvisia, musí každý žiadateľ splniť a zrealizovať. Niekedy tento proces trvá celé týždne, takže väčšinou je dostatok času sa na každý z nich pripraviť. Občas sa ale stáva, že sa niečo skomplikuje. Niekedy treba začať od začiatku v inej banke alebo hľadať alternatívne riešenia. Vždy ale ide o čas alebo o peniaze.

a naše odporúčania

Nemusí to byť však byť pravidlom. Ak sa zveríte s riešením hypotéky do rúk odborníkov, našich hypotekárnych špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami, môže byť pre vás vybavenie hypotéky úplne jednoduchou životnou skúsenosťou bez zbytočných stresov. Nie je hanbou nevedieť si vybaviť hypotéku lacno a jednoducho. Sme tu pre vás práve preto, aby ste nemuseli platiť bankám alebo iným inštitúciám navyše, zároveň aj preto, aby ste sa mohli venovať vašim prioritám a nechali väčšinu úkonov, ktoré s riešením hypotéky súvisia, na nás. Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi a netrápte sa možnými neúspechmi pri vybavovaní hypotéky, našou prácou je eliminovať ich v maximálnej možnej miere.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *