4. októbra 2021

Pandémia koronavírusu sa ešte neskončila. Rizikové životné poistenie si preto uzatvára čoraz viac ľudí

V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu mnohí ľudia prehodnotili dôležitosť životného poistenia. Čoraz intenzívnejšie si uvedomujeme, že zdravie je na prvom mieste, s čím súvisí aj tohtoročný zvýšený záujem o životné poistenie v niektorých poisťovniach. Poisťovne za tým vidia najmä obavy z pandémie a nových nebezpečnejších mutácií vírusu COVID-19. Zvýšený záujem o poistenie prejavujú aj rodičia pre svoje deti.

image

 

Najväčší nárast zaznamenala ********

V poisťovni registrujú v období od začiatku leta 2020 až do konca augusta tohto roku výrazne zvýšený záujem zo strany klientov o rizikové životné poistenie o viac ako 60 %. Za rapídnym nárastom je podľa hovorkyne Silvie Noskovej Illášovej najmä vplyv pandémie COVID-19, keďže nová situácia, v ktorej sme sa ako spoločnosť ocitli, má priamy vplyv na správanie sa klientov.

Do popredia sa dostala starostlivosť o zdravie. Záujem o životné poistenie v našej poisťovni stúpol kvôli snahe získať finančnú istotu pre prípad choroby, hospitalizácie, dlhodobej práceneschopnosti či iných rizík, ktoré môžu negatívne vplývať na situáciu klientov,“ potvrdila hovorkyňa.

Zvýšený dopyt po životnom poistení zaznamenala aj poisťovňa ****. Od konca júna minulého roka do konca júna 2021 záujem oň medziročne vzrástol o takmer 40 %. Podľa analytičky skupiny Zuzany Adamcovej však nešlo len o jednorazový výkyv, ale o trvalejší trend, ktorý potvrdzujú aj čísla záujmu o toto poistenie za prvý polrok 2021.

Obavy z nových mutácií koronavírusu

Pri porovnaní prvého polroka 2021 s prvými šiestimi mesiacmi ešte predpandemického roka 2019 je nárast záujmu viac ako 2,5-násobný. „Výraznejšie nárasty záujmu o rizikové životné poistenie bolo možné evidovať už na jeseň minulého roku, keď sa na Slovensku vo väčšej miere začala prejavovať britská mutácia COVID-19. Práve vtedy začal stúpať záujem v medziročnom porovnaní o desiatky percent,“ reaguje Z. Adamcová.

Podľa nej je takmer nemožné v týchto nárastoch vidieť iné vážne dôvody, ako nový koronavírus. Na štatistikách záujmu o životné poistenie sa zatiaľ neprejavili klesajúce obavy verejnosti z tohto ochorenia, ktoré zaznamenali prieskumy verejnej mienky. Určitá časť verejnosti naďalej berie pandémiu vážne a obáva sa rizík možnej hospitalizácie, práceneschopnosti či ďalších komplikácií.

Svedčí o tom aj skutočnosť, že najsilnejšie medziročné nárasty zaznamenala poisťovňa v marci, apríli a máji tohto roka, keď sa nárasty pohybovali na úrovni 50 %.

Dopyt po poistení kopíruje obavy ľudí

„Treba však podotknúť, že záujem o poistenie predstavuje indikátor, ktorý nemôže konkurovať prieskumom verejnej mienky. Na druhej strane rastúci dopyt po určitom type poistenia vždy kopíruje obavy obyvateľov z konkrétneho rizika, ako sú napríklad záplavy alebo pandémia. Obyčajne sa tento dopyt prejavuje počas alebo po prejavoch tohto rizika v spoločnosti. A čím je trend výraznejší a trvalejší, o to silnejšiu má výpovednú hodnotu,“ .

Nárast záujmu o rizikové životné poistenie zaznamenali najmä po skončení prvej vlny pandémie, teda ešte v lete minulého roku. „Aktuálne je záujem o životné poistenie viac-menej stabilizovaný. Vzhľadom na naše široké portfólio krátkodobé nárasty nie sú také výrazné,“ vysvetľuje špecialistka externej komunikácie.

Rodičia majú záujem poistiť aj deti

Podľa posledného prieskumu spoločnosti FinGo.sk sa o životné poistenie pre deti zaujíma až 80 % rodičov. Približne 47 % rodičov deťom namiesto poistenia radšej sporí a 36 % rodičov neuzavrie poistenie dieťaťu preto, lebo nemajú financie na platenie poistného.

Pritom vážny úraz dieťaťa môže výrazne ovplyvniť finančnú situáciu v rodine bez ohľadu na to, či sa stane doma, na ihrisku alebo v škole. Komplikovanejšie úrazy sa môžu skončiť aj hospitalizáciou a operáciou. Bohužiaľ, závažné onkologické či srdcovo-cievne ochorenia postihujú aj deti a ich liečba a rekonvalescencia si vyžadujú nemalé finančné prostriedky.

Podľa garanta pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrika Szabóa v podobných nečakaných situáciách môže rodičom pomôcť poistenie, ktoré sa dá uzatvoriť od šiestich týždňov dieťaťa. Poistné pritom nemusí predstavovať vysokú položku v rámci rodinného rozpočtu a môže stáť zhruba od 10 do 35 eur mesačne v závislosti od zvolených pripoistení a výšky poistných súm.

Poistenie by malo byť samostatným produktom

V praxi bývajú niektoré produkty detského životného poistenia spojené aj so sporením. P. Szabó však odporúča rozdeliť poistenie a sporenie do dvoch samostatných finančných produktov, ako u detí, tak aj u dospelých. Samozrejme, životné poistenie by mali mať v prvom rade uzatvorené ekonomicky činní rodičia, až potom ich deti. V prípade výpadku ich príjmu z dôvodu vážnej choroby alebo úrazu im práve poistenie môže finančne pomôcť prekonať túto nečakanú situáciu v rodine.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *