20. októbra 2021

POISTENIE PROTI POŽIARU: NEZABUDNITE NA REVÍZIU KOTLA A KOMÍNA

Ako často robiť revíziu kotla či komína

Jednou z častých príčin požiaru hlavne na jeseň je zlyhanie vykurovacích systémov. Práve preto je veľmi dôležité robiť pravidelné revízie týchto zariadení, kam spadajú aj kotle a komíny. To, ako často sú potrebné revízie samotných zariadení, upravujú vyhlášky. Môžu byť rozdielne pre bytové domy, rodinné domy, byty či administratívne budovy.

  • Pri komínoch sa frekvencia nutnej revízie delí aj podľa toho, či ide o komín s vložkou alebo bez vložky, ale aj podľa toho, či je na komín pripojený spotrebič na kvapalné alebo tuhé palivo, prípadne na plyn.
  • Pri kotloch je odporúčaná revízia minimálne raz za 12 mesiacov, ktorú vykoná revízny technik a vyhotoví vám revíznu správu.

TIP: Túto správu si odložte, lebo v prípade poistnej udalosti si ju poisťovňa môže od vás vyžiadať.

Ako sa poistiť proti požiaru

Riziko požiar je kryté už v základných balíkoch väčšiny poisťovní v rámci poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti. Treba myslieť na to, že poisťovne vždy skúmajú dôvod vzniku samotnej poistnej udalosti, čiže v tomto prípade by skúmali príčinu vzniku požiaru.

  • Oheň vie zväčša napáchať rozsiahle škody najmä na domácnosti, ale časté sú aj značné škody na nehnuteľnosti, keď musí byť nehnuteľnosť po požiari zbúraná, lebo má príliš narušenú statiku.
  • Práve preto je veľmi dôležité, aby ste mali poistené obe tieto zložky, čiže aby ste mali poistenú aj nehnuteľnosť a takisto aj domácnosť.
  • Veľmi zjednodušene – keď si predstavíte, že otočíte vašu nehnuteľnosť, či už je to byt alebo dom hore nohami, tak všetko čo z nej vypadne, je domácnosť, teda to môže byť elektronika, šatstvo, zariadenie, nábytok.
  • A naopak všetko, čo v nehnuteľnosti ostane pripevnené, spadá pod poistenie nehnuteľnosti – teda múry, kuchynská linka, podlahy, obklady a podobne.

Oheň však nemusí poškodiť len našu nehnuteľnosť, ale môže sa rozšíriť aj na okolité nehnuteľnosti. Taktiež pri hasení samotného požiaru, a je to hlavne pri bytoch, často prichádza k škodám majetku ďalších osôb. Aby boli kryté aj tieto škody, musíte mať uzavreté aj poistenie zodpovednosti.

Práve preto by každá takáto poistná zmluva mala obsahovať poistenie nehnuteľnosti, domácnosti aj zodpovednosti.

Ako postupovať pri vzniku požiaru

Ak u vás dôjde k požiaru, najdôležitejšia je záchrana ľudských životov. Práve preto ako prvé zavolajte záchranné zložky. Zároveň sa snažte zamedziť ďalšiemu rozšíreniu požiaru, ale nie za cenu riskovania života a zdravia seba alebo iných ľudí.

Po uhasení požiaru je potrebné čo najskôr kontaktovať poisťovňu či už cez telefonicky alebo cez ich internetovú stránku. Takisto si môžete urobiť aj fotodokumentáciu. Samotná poisťovňa vás už bude navigovať v tom, aké ďalšie podklady bude od vás potrebovať.

Pozor na časté chyby pri poistení

Slováci poistenie majetku často podceňujú. Množstvo nehnuteľností je nepoistených a stretávame sa aj s tým, že klienti hľadajú len najlacnejšie poistenie na trhu, ktoré však ich nehnuteľnosť dostatočne nechráni. Tak ako v iných finančných oblastiach, aj pri poistení majetku chcú ľudia ušetriť, preto sa často obzerajú po najnižšom a najlacnejšom balíku poistenia alebo stanovia nižšiu poistnú sumu ako je skutočná hodnota ich poisťovanej veci.

  • Častou chybou je aj to, že si ľudia poistia byt alebo dom len na výšku hypotéky.
  • Ak je napríklad skutočná hodnota bytu 100 000 €, ale vy si ho poistíte len do výšky úveru 60 000 €, tak na vašom byte vznikne 40 %-né podpoistenie.
  • Ak by tu došlo k poistnej udalosti, poisťovňa má právo pristúpiť až k 40 %-nému kráteniu poistného plnenia – čiže z dojednanej poistnej sumy 60 000 € by vám vyplatila len 36 000 € (60 % z poistnej sumy).
  • Poistné sumy, pripoistenia a rozsah krytia si preto nastavte tak, aby vám po poistnej udalosti pokryli celú škodu bez nutnosti siahnuť po vlastných financiách.

TIP: Najlepšie urobíte, ak obrátite na finančného sprostredkovateľa, ktorý vám s tým pomôže.

Poistku sa oplatí skontrolovať

Rovnako riskantné je aj to, ak je vaša poistná zmluva zastaralá a na nehnuteľnosti tak vzniká podpoistenie. Tento problém sa týka väčšiny nehnuteľností na Slovensku. Poistný trh a jeho produkty sa neustále vyvíjajú a takisto si treba uvedomiť, že aj ceny nehnuteľnosti rastú a s nimi stúpa aj hodnota vášho majetku.

Preto ak máte staršie poistenie a nehnuteľnosť poistenú na nižšiu poistnú sumu, váš dom či byt už môže byť podpoistený.

TIP: Vo všeobecnosti odporúčame prehodnotiť poistnú zmluvu minimálne 1-krát za 5 rokov alebo pri každej výraznejšej zmene, ktorá zvýši hodnotu domu či bytu.

Ak sa chcete poradiť ohľadom poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, zavolajte nám do LONFIN.sk na 0949 846 222 alebo nám zanechajte kontaktné údaje vo formulári nižšie a my sa vám ozveme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *