24. apríla 2022

Pri narodení dieťaťa nezabudnite na úpravu alebo uzatvorenie poistných zmlúv.

image

 

Pri narodení dieťaťa čaká rodičov okrem radostných chvíľ aj niekoľko povinností. Okrem rôznych „papierovačiek“ na úradoch by nemali zabudnúť ani na to, že táto životná udalosť si vyžaduje pozrieť sa aj na poistné zmluvy. S príchodom potomka sa totiž mení situácia v rodine, a pre túto skutočnosť je v niektorých prípadoch potrebné uzatvoriť nové, respektíve upraviť existujúce poistenia osôb či majetku.

Úraz ani choroba si nevyberajú

Ročne utrpí na Slovensku úraz približne 200-tisíc detí, pričom asi 20-tisíc z nich je v dôsledku úrazu aj hospitalizovaných. Odborníci preto odporúčajú pri narodení dieťaťa myslieť aj na kvalitné životné poistenie pre potomka. To je možné uzavrieť už od 6 týždňov veku dieťaťa a sprevádzať ho bude až do dospelosti.

„Správne nastavené životné poistenie dieťaťa má obsahovať kvalitné úrazové poistenie s poistením trvalých následkov úrazu a prémiovou ochranou, ktoré slúžia ako finančná injekcia, ak sa dieťaťu stane úraz, ktorý spôsobí trvalé telesné poškodenie,“.

Ako ďalej uvádza, pomôcky, rehabilitácie, nevyhnutné úpravy domu či bytu pre zdravotne ťažko postihnutých bývajú veľmi drahé, no na druhej strane dokážu extrémne zlepšiť kvalitu života. Okrem úrazového poistenia by rodičia mali zvážiť aj poistenie závažných detských ochorení. „Vážna choroba je pre rodinu aj pre rodiča vždy veľmi náročná nielen psychicky, ale aj finančne,“.

Dobre poistený rodič ako základ

V „novom živote“ s potomkami môžu nastať nečakané situácie, ktoré vážne zasiahnu rodinu aj rodinný rozpočet. Preto je vhodné uzavrieť poistenie sirotského dôchodku, ktoré v prípade straty rodiča poskytne dieťaťu každý mesiac dohodnutý sirotský dôchodok. „Pri poistení dieťaťa zároveň netreba zabúdať na oslobodenie od platenia, vďaka ktorému v prípade smrti alebo invalidity rodiča preberá poisťovňa povinnosť platiť poistné namiesto rodiča,“ odporúča odborník.

Životné poistenie dieťaťa môže vďaka jednotlivým pripoisteniam kompenzovať aj príjem rodiča, ktorý sa o dieťa počas jeho choroby alebo úrazu stará. „Ak musí zostať rodič s dieťaťom doma viac ako 11 dní, dostane od poisťovne kompenzáciu zníženia príjmu počas ošetrovania dieťaťa, a to bez čakania na ukončenie liečby,“. Toto pripoistenie podľa neho ocení rodič aj v súčasnosti, keď musí opakovane zostať doma s deťmi v prípade výskytu ochorenia COVID-19.

životné poistenie kalkulačka

Pravidelné sporenie už od útleho veku

Jedným zo spôsobov, ako pripraviť dieťa na budúcnosť, je začať vytvárať finančnú rezervu na vstup do dospelosti. Dieťa tak neskôr môže túto sumu využiť na hradenie časti nákladov na vysokú školu.

Priemerné mesačné náklady vysokoškoláka bývajúceho v internáte sa pohybujú okolo 270 eur. Ideálne je tak začať dieťaťu sporiť aspoň 35 eur mesačne. Možno na to využiť napríklad aj detské poistenie, s ktorým môžete pravidelne investovať do zvolených fondov, realizovať čiastočné odkupy či vkladať mimoriadne poistné.

Dieťa zvýši hodnotu majetku

Pri narodení dieťaťa rodičia zvyknú prispôsobiť svoj domov jeho potrebám. Je bežné, že sa sťahujú do väčšieho bytu alebo domu, alebo kupujú nové vybavenie do svojej domácnosti. S príchodom prvorodeného dieťaťa sa investícia do zariadenia pohybuje od tisíc eur vyššie. V prípade detí vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť sú tieto náklady často aj niekoľkonásobne vyššie.

Preto podľa odborníkov na poistenie pri zariaďovaní domácnosti netreba zabúdať ani na navýšenie poistnej sumy v rámci poistenia majetku. „Ľudia si veľakrát neuvedomujú, že tým, ako si svoj majetok zveľaďujú či dozariaďujú, nadobúda vyššiu hodnotu, a teda je potrebné navýšiť aj poistnú sumu, aby sa tak vyhli riziku podpoistenia,“. Navýšenie poistného vyjde domácnosť niekoľko eur ročne navyše, na druhej strane však rodina získava istotu, že jej domov je v prípade nečakaných udalostí stopercentne chránený.

Pavučinka na mobile či poškodenie smart zariadení

Mobily a tablety rodičov môžu byť v prípade malých detí ohrozené pádom či rozbitím. Niektoré poisťovne na to majú zriadené špeciálne poistenie, ktoré pokrývajú aj tieto situácie. Takéto poistenie kryje nielen škody, ktoré vznikli v dôsledku pádu z detských rúk, ale aj neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, nárazom, mechanickým poškodením alebo vplyvom vody či vlhkosti.

Malí nezbedníci

Popísané steny, poškodené dvere na cudzom aute po náraze bicyklom, rozbité okno na susedovom dome, poškodený tovar v obchode so suvenírmi – to je len niekoľko príkladov zo života mnohých rodičov, ktorých deti spôsobili škodu na majetku niekoho iného.

poistením zodpovednosti však nemusíte tieto škody platiť zo svojho vrecka. „Poistenie zodpovednosti kryje škody, ktoré spôsobíte svojím konaním vy alebo členovia vašej domácnosti, teda aj deti,“. Tieto škody sa môžu bežne pohybovať aj v sume niekoľko desaťtisíc eur.

Ak napríklad dieťa spôsobí pri bicyklovaní dopravnú nehodu, alebo vážne poškodí susedovu nehnuteľnosť, aj tieto situácie je možné ošetriť zvolením správneho poistenia. Určené na to je prioritne poistenie zodpovednosti s krytím škôd až do určitej výšky, ktoré okrem škôd na majetku a zdraví môže kryť aj nemajetkovú ujmu.

životné poistenie kalkulačka

Ak už aj nejaké poistenie máte alebo si plánujete uzatvoriť poraďte sa zadarmo s našimi specialistami z LONFIN.sk. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *