6. júna 2022

Ako si poistiť elektroniku na dovolenke pred krádežou či poškodením?

 

Mobilné telefóny, notebooky, fotoaparáty a ďalšie technologické zariadenia sa stali pevnou súčasťou našich životov, a teda aj výletov či dovoleniek. Za posledné roky škody z cestovného poistenia v prípade poškodenia či straty cenných vecí zásadne stúpli. Dôležité je preto vedieť nielen to, ako sa pred stratou či poškodením chrániť, ale aj to, akú ochranu nám poskytuje poistenie.

Cestovné poistenie s poistením batožiny

Krádež, strata či poškodenie elektroniky sú v cestovnom poistení kryté, ak máte v balíku poistenia zahrnuté poistenie batožiny. Nárok na preplatenie škody máte v prípade, ak splníte podmienky poistenia.

„Cenné veci by ste mali voziť bezpečne so sebou, dohliadať na ne, a ak ich nepoužívate, mali by ste ich odovzdať ubytovaciemu zariadeniu do úschovy, prípadne stráženej šatne, alebo ich mať uzamknuté v hotelovom sejfe,“.

Znamená to, že poistenie nekryje krádež mobilu či notebooku, ktorý ste si nechali na ležadle na pláži, kým ste sa išli kúpať. Cenné veci sú kryté do výšky limitov stanovených pre jednotlivé poistné balíky.

Poisťovňa bude žiadať doklady a potvrdenia

Právo na poistné plnenie v prípade odcudzenia cenných vecí vzniká, ak páchateľ prekonal prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou,“ spresňuje odborníčka na poistenie. Nárok na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola vec poškodená, zničená alebo stratená.

V prípade poistnej udalosti je potrebné poslať poisťovni policajnú správu, potvrdenie o prevzatí batožiny do úschovy, prípadne doklad o výške opravy poškodenej veci, respektíve ďalšie doklady, ktoré bude poisťovňa požadovať.

 

Aj v rámci poistenia zariadenia domácnosti

Nárok na poistné plnenie pri krádeži, poškodení či strate elektroniky máte aj v rámci poistenia zariadenia domácnosti. Mobil, notebook, kamera či fotoaparát sú poistením prechodne kryté do výšky 10 % z poistnej sumy zariadenia domácnosti aj v hoteloch, penziónoch či internátoch v celej Európe a krajinách Stredozemného mora. V prípade krádeže je však aj tu podmienkou výplaty poistného plnenia odcudzenie týchto predmetov z uzatvorených a uzamknutých priestorov a doloženie správy od polície.

„Ak máte okrem cestovného poistenia uzatvorené aj poistenie domácnosti a škoda je vyššia ako limit plnenia v jednom z poistení, zvyšnú časť škody si viete uplatniť aj z druhého poistenia,“.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *