12. septembra 2022

Poistenie školy kryje úrazy aj krádež vecí, nechráni však mobily ani tablety žiakov. Pozor aj na kyberšikanu

 

Začal sa školský rok a s ním aj starosti rodičov, ktorí už nemajú svoje deti plne pod kontrolou. Najčastejšie škody, ktoré deti utrpia v škole, sú úrazy a krádeže, no po novom sa čoraz častejšie stávajú obeťami aj kyberšikany.

Najviac je úrazov

Podľa odhadov viac ako 90 % škodových udalostí z poistenia zodpovednosti z prevádzky školy predstavujú úrazy, teda škody na zdraví žiakov. Stávajú sa najmä na hodinách telesnej výchovy a počas prestávok, alebo na podujatiach organizovaných školou, ako sú napríklad lyžiarske zájazdy, školy v prírode a rôzne súťaže. Výrazne menšiu časť škôd predstavujú krádeže alebo strata vecí žiakov.

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní má žiak právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla počas vyučovania alebo v priamej súvislosti s ním. Znamená to, že škola zodpovedá za úraz či stratu vecí žiaka, ktoré nastali počas vyučovania, školského výletu alebo lyžiarskeho výcviku. Školy aj preto uzatvárajú poistenie, z ktorého potom prípadné škody na zdraví alebo majetku žiakom uhradia.

Dobre nastavené poistenie

„Pokiaľ má škola dobre nastavené poistenie zodpovednosti z prevádzky školy, rodičia nemusia svoje deti individuálne poisťovať,“.

Z poistenia školy je možné dostať odškodnenie za úraz počas vyučovania a poistenie školy kryje aj prípady, keď žiaci spôsobia škody niekomu inému – napríklad, ak počas pobytu na školskom ihrisku rozbijú okno na susednej budove. Poistenie tiež pokrýva náhradu škody za veci, ktoré boli ukradnuté, alebo sa stratili z budovy školy či miesta, ktoré využíva škola na vyučovanie.

Toto poistenie sa vzťahuje najmä na ošatenie, obuv, prezuvky, školské tašky a vyučovacie či zdravotné pomôcky, ako napríklad okuliare či glukomer. „V rámci poistenia školy sú škody na veciach, ako sú mobilné telefóny či iná elektronika, z plnenia zväčša vylúčené. V prípade elektroniky by sa poistenie na tieto veci vzťahovalo len vtedy, ak by boli používané v súvislosti s vyučovacím procesom,“ upozorňuje odborník.

Výlety, exkurzie a zájazdy

Poistenie zodpovednosti z prevádzky školy kryje aj vzdelávaciu činnosť, ktorá sa organizuje mimo budovy alebo miesta školy. Znamená to, že žiaci majú nárok na náhradu škody aj v prípade úrazov či krádeže, ktoré sa stanú v rámci výletov, exkurzií či školských športových výcvikov a súťaží.

Poistenie zodpovednosti školy však v plnej miere nenahrádza samotné komplexné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrývajú iné nevyhnutné riziká, napríklad zachraňovacie či liečebné náklady.

Podľa charakteru výletu či zájazdu majú preto školy možnosť uzavrieť aj skupinové úrazové alebo cestovné poistenie na školské akcie a výlety. Takéto poistenie kryje žiakom či učiteľom nielen úraz, ale aj prípadné trvalé následky, zachraňovacie náklady a smrť. V prípade, že si ho škola uzatvorí ako ročné poistenie, majú účastníci kryté aj denné odškodné a čas nevyhnutného liečenia.

Samozrejme, rodičia môžu deťom uzatvoriť aj vlastné úrazové alebo životné poistenie, z ktorého majú nárok na plnenie v prípade úrazu či choroby. Z nich je možné čerpať poistné plnenie za ujmu na zdraví vzniknutú aj v škole alebo na školskej akcii. Zíde sa najmä v prípade veľmi ťažkých následkov úrazu.

životné poistenie kalkulačka

Školákov straší aj kyberšikana

Hrozby pre žiakov môžu mať aj digitálnu podobu. Zasielanie útočných mailov, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe, či ohováranie v diskusných fórach. Kyberšikana najviac zraňuje práve deti, u ktorých zanecháva značné emocionálne rany. Situáciu navyše zhoršila pandémia a skutočnosť, že deti boli dlho doma odkázané na online svet.

S nástupom detí do školy treba byť ešte ostražitejší. Ak zistíte, že dieťa niekto šikanuje, odborníci radia situáciu riešiť okamžite. Dôležité je nenútiť dieťa, aby si to vyriešilo samo, ale potrebný je zásah rodiča – uschovať si čo najviac dôkazov, riešiť situáciu v škole a navštíviť školského psychológa. Potrebné je tiež vysloviť svojmu dieťaťu podporu a ubezpečiť ho, že sa na svojho rodiča môže absolútne spoľahnúť.

Ako sa brániť?

To, že kyberšikana sa stala skutočným strašiakom, dokazuje aj prieskum poisťovne. Podľa neho až 90 % ľudí nevie, ako sa v takomto prípade brániť. Pomoc a právnu asistenciu pritom kryje kyberpoistenie, ktoré si môžete poistiť buď samostatne, alebo v rámci poistenia domácnosti.

„Ak niekto bude na internete šikanovať vás alebo vaše dieťa, je potrebné zavolať na asistenčnú službu a prípad nahlásiť. Poisťovňa zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácií z internetu. Takisto máte nárok na právne zastúpenie a úhradu s tým súvisiacich nákladov. Naše skúsenosti hovoria, že právnici poisťovne bývajú veľmi efektívni pri riešení takýchto citlivých sporov. Poisťovňa v takomto prípade zabezpečí mazanie útočných či dehonestujúcich správ, blokovanie profilu útočníka a poskytuje tiež ďalšiu právnu a IT asistenciu,“ s tým, že toto poistenie navyše platí pre všetkých členov domácnosti.

Cleaning a flooding

Kyberpoistenie navyše kryje nielen kyberšikanu, ale poskytuje aj komplexnú ochranu pred poškodzovaním online povesti. Toto pripoistenie sa vzťahuje tiež na odcudzenie fotografií z mobilu a na ich zverejnenie, pokiaľ k ich odcudzeniu dôjde z dôvodov zneužitia identity poisteného, prípadne pokiaľ zverejnením dôjde k poškodeniu online povesti klienta.

Za poškodenie online povesti sa považuje – ohováranie, urážka a nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote. „V prípade poškodenia online povesti, alebo ak sa stanete obeťou kyberšikany, sa poisťovňa snaží v prvom rade o takzvaný cleaning, čiže o odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií, prípadne aj o flooding, teda o vytlačenie takýchto informácií z popredných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na úhradu právnych krokov voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila, ako aj voči vydavateľovi alebo web hostingovej službe, na stránkach ktorej boli negatívne informácie o poistenom zverejnené,“.

Mimochodom, kyberšikana je od minulého roka na základe novely trestného zákona považovaná za trestný čin, za ktorý hrozia páchateľovi až tri roky väzenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *