5. septembra 2022

Počet PN-iek vzrástol o desaťtisíce, najdlhšie boli lekárom vypísaní poistenci Prešovského kraja

 

Počet novohlásených prípadov práceneschopnosti (PN) za prvý polrok tohto roku vzrástol medziročne o takmer 90-tisíc. Ako informovala Sociálna poisťovňa, kým v prvom polroku 2021 ich zaznamenala 574 716, za prvých šesť mesiacov tohto roka to bolo 664 210.

Dĺžka PN sa medziročne skrátila

Za nárastom počtu poistencov, ktorým lekár potvrdil PN, stojí podľa poisťovne čiastočne celkový nárast počtu poistencov, ako aj šírenie pandémie COVID-19. Pozitívom je, že dĺžka PN sa medziročne skrátila o takmer 9 dní.
„Napriek nárastu novohlásených prípadov PN, celkové ukazovatele týkajúce sa priemerného percenta PN zaznamenali priaznivý vývoj. Priemerné percento PN predstavovalo hodnotu 4,353, pričom za rovnaké obdobie roka 2021 to bolo 4,921. Tieto pozitívne ukazovatele boli ovplyvnené aj skrátením priemernej doby jej trvania, čo znížilo priemerný denný stav práceneschopných osôb,“ objasnila Sociálna poisťovňa.

Najkratšie vypísaní sú v Bratislavskom kraji

Priemerná PN pre chorobu a úraz trvala v prvom polroku 34,34 dní. Ide o pokles dĺžky trvania jednej PN, keďže v rovnakom období minulého roku sa poistenci liečili v priemere 43,25 dní.
Najdlhšie boli lekárom vypísaní poistenci Prešovského kraja, ktorí na PN strávili priemerne 39,36 dní. Naopak, najkratšie to bolo u poistencov Bratislavského kraja, priemerne 29,49 dní.
Rozdiely v trvaní PN závisia aj od postavenia poistenca, kým zamestnanci počas jednej PN maródovali priemerne 33,12 dní, u samostatne zárobkovo činných osôb to bolo 51,73 dní a u dobrovoľne nemocensky poistených osôb 60,17 dní.

životné poistenie kalkulačka

Čo je poistenie práceneschopnosti?

Poistenie PN slúži na to, aby poskytlo finančnú ochranu a náhradu príjmu zamestnancovi v prípade pracovnej neschopnosti.

Náhrada príjmu zamestnávateľom

V prípade, ak zamestnanec zostane práceneschopný, v tomto čase má nárok na náhradu príjmu. Ak dočasná práceneschopnosť zamestnanca trvá menej než 10 kalendárnych dní, poskytuje zamestnancovi zamestnávateľ náhradu príjmu. Výška náhrady príjmu je rovnaká ako výška nemocenského, s tým rozdielom, že sa nevyžaduje, aby boli splnené podmienky, ktoré vyžaduje zákon o sociálnom poistení pri priznaní nároku na nemocenské.

Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni:

● Prvé tri dni dočasnej práceneschopnosti dosahujú 25% vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) zamestnanca.

● Od 4.-10. dňa dosahuje 55% vymeriavacieho základu zamestnanca.

Žiadosťou o poskytnutie náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti je tlačivo o dočasnej práceneschopnosti, ktoré vystaví príslušný lekár. Toto tlačivo je zamestnanec povinný odovzdať zamestnávateľovi a ten mu na základe toho poskytne náhradu príjmu.

Nárok na nemocenské poskytnutý Sociálnou poisťovňou

V prípade, ak práceneschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní, poskytuje sa zamestnancovi/poistencovi nemocenské. Nemocenské sa však poskytuje až po splnení zákonom stanovených podmienok:

● poistenec musí byt‘ uznaný za dočasne práceneschopného

● poistenec nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa zákona o sociálnom poistení za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti.

● v období práceneschopnosti musí poistenec dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom.

Ako sme spomínali, nemocenské sa poskytuje od 11. dňa dočasnej práceneschopnosti, a to vo výške 55% vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) zamestnanca.

Príklad: Ak poberám príjem vo výške 1000 EUR tak hrubá mzda je 1425,57 EUR z toho sa nemocenské poskytuje vo výške 55% čo v našom prípade je 784,06 EUR za mesiac.

Vedeli ste, že…

už dnes môžete mať pripoistenie PN až 15 EUR denne bez skúmania príjmu? V takomto prípade dostanete 1234,06 EUR za jeden mesiac.

Pozor! Ak by však práceneschopnosť vznikla v tzv. ochrannej dobe, napríklad do 7 dní po skončení pracovného pomeru, za prvé tri dni vzniká poistencovi nárok na nemocenské vo výške 25% vymeriavacieho základu a až od 4. dňa vzniká nárok na nemocenské vo výške 55%.

…nemocenské sa neposkytuje počas obdobia kedy zamestnanec poberá materské? Aj v takýchto prípadoch vás môže zachrániť napríklad životné poistenie. Prečítajte si, ako sa vyvarovať Top 7 chýb, ktorých sa najčastejšie dopúštame pri životnom poistení.

Povinnosti na „PN-ke“

Pacient je povinný počas dočasnej PN dodržiavať liečebný režim, ktorý mu určí lekár a musí sa zdržiavať na adrese, ktorá je uvedená na tlačive o dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *