15. mája 2023

Podpoistenie sa netýka len nehnuteľností, ale aj životného poistenia

 

Životné poistenie má chrániť klientov a nahradiť výpadok príjmov v prípade vážnych životných situácií. V čase rastúcej inflácie, keď má každý oveľa vyššie životné náklady, treba prehodnotiť aj výšku poistnej sumy.

Pri raketovom raste cien nehnuteľností a zdražovaniu stavebných materiálov, všetky poisťovne apelovali na aktualizáciu poistných súm v majetkovom poistení. Pri totálnej škode, by vám určite nestačilo plnenie od poisťovne, ak ste si poistnú sumu neaktualizovali v posledných rokoch. Pri podpoistení na nové bývanie by ste nemali dosť peňazí.

Ale inflácia nezasiahla len nehnuteľnosti a stavebníctvo, ale aj všetky ostatné oblasti. Čiže aj keď náš životný štandard ostal rovnaký, platíme za neho viac.

„Na to, aby v prípade poistnej udalosti dostal klient vyplatenú adekvátnu sumu, musí mať správne nastavené poistenie. V čase rastúcich cien ide najmä o aktualizáciu poistných súm pri tzv. veľkých rizikách, ako je smrť, kritické choroby, invalidita či strata príjmu,“.

 

 

Životné poistenie uzatvára človek na desiatky rokov a ak ho neaktualizuje, v prípade vážnej poistnej udalosti mu výplata plnenia nemusí stačiť na vykrytie výpadku príjmu. „ Uvedieme príklad: Klient uzavrel životné poistenie v roku 2005 a sumu si v prípade invalidity nastavil napríklad na 10 000 Eur. V tom čase by mu stačila na liečenie aj vykrytie príjmu na rok, ak by nemohol pracovať. Teraz by mu už táto suma nestačila a na liečenie a vykrytie výpadku príjmu by potreboval viac ako 1,5 násobok tejto poistenej sumy,“.

Ľudia by mali aktualizovať zmluvy životného poistenia nielen kvôli rastúcej inflácii ale vždy pri dôležitej životnej zmene ako je hypotéka, narodenie detí či zmena zamestnania.

Kvalitná poistka = správne poistené fatálne riziká

Kvalitné životné poistenie by malo mať správne nastavené tzv. fatálne riziká, akými sú smrť, kritické choroby či invalidita. Ľudia si pritom na úkor týchto často poisťujú drobné riziká, ako sú denné dávky pri hospitalizácii a pod., takéto udalosti však dokážu zvládnuť aj bez poistenia. Napríklad finančnou rezervou. Prepad príjmov pri vážnej diagnóze či invalidite býva pritom naozaj razantný a kvalitná poistka im výpadok dokáže pokryť.

Pre správne nastavenie životného poistenia a poistných súm je vždy dôležitá dobrá analýza konkrétneho klienta. Je potrebné zistiť, aká je jeho životná situácia a čo od poistky očakáva. Napríklad, či je slobodný alebo má rodinu, či má alebo nemá hypotéku a pod. Samozrejme, tieto parametre sa môžu počas života meniť a preto je dôležité životné poistky aktualizovať.

Ak vám niekto ponúka životné poistenie, no vôbec sa nezaujíma o vašu rodinnú a finančnú situáciu, zbystrite pozornosť. Univerzálne dobrá životná poistka rovnaká pre všetkých totiž neexistuje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *