25. októbra 2021

Franšízová spoluúčasť pri poistení sa môže oplatiť, výhodou je nižšia cena

Spoluúčasť v poisťovníctve je známa vec, keď sa úhrada škody delí medzi klienta a poisťovňu. Niekedy sa však využíva aj menej známa forma spoluúčasti, takzvaná franšíza. Pri nej si klient stanovuje sumu, od ktorej poisťovňa preplatí celú vzniknutú škodu. No ak škoda túto sumu nedosiahne, klient si celú škodu musí uhradiť z vlastného vrecka sám. Výhoda franšízy je v tom, že pri nej klient môže platiť nižšie poistné.

image

Tradičná spoluúčasť verzus franšíza

Tradičná spoluúčasť v poisťovníctve je najčastejšou formou spoluúčasti, ktorú poisťovne využívajú. V tomto prípade ide o zmluvne dohodnutú sumu, ktorou sa poistený podieľa na vzniknutej škode. To znamená, že o túto sumu bude jeho poistné plnenie krátené.

V prípadoch menších poistných udalostí môže dôjsť k situácii, keď je škoda nižšia ako samotná spoluúčasť. V takýchto prípadoch k poistnému plneniu nedochádza. Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnym podielom zo spôsobenej škody alebo pevnou sumou, prípadne aj kombinovane.

Príklad tradičnej spoluúčasti

V poistení majetku alebo havarijnom poistení motorového vozidla poisťovňa v prípade škody vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá výške škody, zníženej o spoluúčasť. Ak je vzniknutá škoda vo výške 10-tisíc eur a výška dohodnutej spoluúčasti je 1 000 eur, poisťovňa vyplatí klientovi 9-tisíc eur.

Najvýhodnejšia je, ak nie je vysoká

Alternatívou k tradičnej spoluúčasti je franšízová spoluúčasť, respektíve franšíza. V tomto prípade ide o zmluvne dohodnutú sumu, do výšky ktorej poisťovňa neposkytne poistné plnenie. No keď škody túto sumu presiahnu, poisťovňa musí preplatiť všetky náklady.

„V praxi to znamená, že poisťovňa likviduje škodu až od dohodnutej výšky franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť,“.

Výhodnosť franšízy závisí od viacerých faktorov. Najvýhodnejšia je spravidla vtedy, keď nie je príliš vysoká. Ak by škodová udalosť vopred stanovenú nízku hranicu nepresiahla, poistený nebude platiť príliš veľa. Naopak, keď ju presiahne a bude finančne náročná, celú škodu za poisteného uhradí poisťovňa a klient zo svojho nebude nič splácať.

Príklad franšízy

V praxi to môže vyzerať tak, že franšíza je dohodnutá vo výške 1 000 eur. Ak vznikne poistenému škoda v hodnote 900 eur, celú škodu si musí zaplatiť sám. Poisťovňa nič neprepláca. V prípade, že škody presiahnu hodnotu 1 000 eur, napríklad 5 000 eur, poisťovňa prepláca klientovi úplne všetko.

Peňažný limit alebo percento z poistenia

My sme sa tiež zaujímali o to, ktorá forma zabezpečenia poistky je z pohľadu ceny poistného pre klienta výhodnejšia. Vysvitlo, že tieto dva modely nie sú navzájom porovnateľné, pretože do ceny poistenia vstupujú viaceré faktory, ako napríklad druhy balíkov, rozsah krytia či stanovené limity.

Ďalším dôvodom je aj fakt, že v rámci jednej poisťovne môže byť franšíza stanovená peňažným limitom, pričom tradičná spoluúčasť je určená percentom z poistnej sumy.

Franšíza v troch produktoch

Franšízová spoluúčasť nie je taká rozšírená ako tradičná, keďže vo svojich podmienkach ju na slovenskom poistnom trhu majú len niektoré poisťovne. Medzi ne patrí poisťovňa Premium IC, ktorá má franšízu zahrnutú v troch hlavných poistných balíkoch:

  • prémiové bývanie – komplexné poistné krytie bytov, rodinných domov a domácností,
  • prémiové podnikanie – komplexné poistné krytie pre malých a stredných podnikateľov,
  • prémiové bytové domy – komplexné krytie rizík, ktorým môžu byť vystavení vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

„V zmysle platných poistných podmienok predstavuje franšíza hodnotu dohodnutú v poistnej zmluve alebo uvedenú v príslušných poistných podmienkach, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje poistné plnenie pri jednotlivej poistnej udalosti. Môže byť vyjadrená fixnou finančnou sumou, percentom, časovým úsekom alebo ich kombináciami,“ približuje obchodná riaditeľka poisťovne.

Zároveň dodáva, že za nevýhodu franšízy sa môže považovať to, že poisťovňa sa vôbec nezaoberá škodou nepresahujúcou dohodnutú výšku franšízy. No zároveň upozorňuje, že škodou, ktorá nepresiahne výšku spoluúčasti, sa nezaoberá ani tradičná spoluúčasť. Preto podľa nej platí, že franšíza v porovnaní so spoluúčasťou nemá žiadne nevýhody.

Franšíza znižuje cenu poistenia

Možnosť uzavrieť si poistné krytie s franšízou umožňuje aj poisťovňa Generali svojim firemným klientom v rámci poistenia podnikateľov. „Klienti majú na výber, či si uzavrú poistenie s krytím všetkých vzniknutých škôd, aj tých menších, alebo si stanovia limit, od ktorého im budeme škody preplácať, teda franšízu,“.

Výhodu vidí v tom, že ak si klient zvolí franšízové poistné krytie, zníži sa cena za poistenie. Vďaka tomu môžu podnikatelia pomocou franšízy ušetriť na poistnom a poistiť si napríklad viaceré riziká.

Ďalšou výhodou franšízy je najmä jej flexibilita. „Klient, ktorý sa rozhodne pre franšízové poistné krytie, si limit poistenia volí sám na základe jeho tolerancie k riziku, respektíve podľa sumy, ktorá by mohla ohroziť jeho prevádzku. Vďaka tomu následne platí nižšie poistné,“.

V praxi sa často stáva, že s menšími škodami klient ráta a nechce sa mu ich riešiť s poisťovňou. Aj vďaka tomu ušetrí na poistnom. No pri vyšších škodách chce dostať plnenie, ktoré je zárukou, že v podnikaní bude pokračovať bez toho, aby to finančne pocítil.

Na základe toho sa podľa hovorkyne poisťovne franšíza oplatí najmä tým, ktorí chcú platiť menej za poistenie, a do istej miery sú tolerantní k riziku, ale aj tým, ktorí si za ušetrené peniaze na poistnom chcú uzavrieť širšie krytie.

Franšíza existuje aj v starších zmluvách Kooperativy

Na slovenskom poistnom trhu kedysi franšízu poskytovala aj poisťovňa Kooperativa, no v súčasnosti v nových zmluvách už túto formu spoluúčasti neponúka. „V skôr uzatvorených poistných zmluvách je však stále platná,“.

Ak sa chcete poradiť ohľadom poistenia, zavolajte nám do LONFIN.sk na 0949 846 222 alebo nám zanechajte kontaktné údaje vo formulári nižšie a my sa vám ozveme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *