1. novembra 2021

Životné poistenie v roku 2022 zdražie!

 

Žiadna poplašná správa ale holý fakt. Ak zvažujete uzatvorenie životného poistenia, urobte tak ešte v starom roku 2021. Takto si zabezpečíte dlhodobo nižšiu cenu ako keby ste poistenie uzatvorili s platnosťou od roku 2022.

Prečo je to tak?

Pri vstupe do poistenia životná poisťovňa zohľadňuje viacero vstupných atribútov, na základe ktorých vám vypočíta cenu poistného. Medzi ne patria napríklad tieto:

 • Rizikovosť zamestnania
 • Rizikovosť a úroveň vykonávaných športov
 • Celkový zdravotný stav
 • Príjem a právna forma zamestnania (SZČO, zamestnanec, … )
 • Výška a váha
 • Fajčiar / nefajčiar
 • Dĺžka trvania poistnej zmluvy
 • Rozsah poistného krytia
 • Vek poistenej osoby

Vek je kameňom úrazu medziročného zdražovania. Kalkulačky väčšiny komerčných životných poisťovní rátajú nie s aktuálnym vekom ku dňu uzatvárania poistnej zmluvy ale do výpočtov berú iba rok narodenia osoby. Na prelome rokov sa teda vstupujúci do poistenia stáva podľa kalkulačiek starším o +1 rok. No a staršia poistená osoba znamená pre poisťovňu vyššie riziko (podľa úmrtnostných tabuliek). No a za vyššie riziko sa v komerčnej životnej poisťovni platí viac.

O koľko zdražie životné poistenie na prelome rokov?

Zdražovanie sa týka väčšiny životných poisťovní. Pre ilustráciu sme namodelovali životné poistenie pre plne zdravého murára (riziková práca II. stupňa) narodeného v roku 1991, ktorý vo svojom voľnom čase jazdí na bicykli a beháva – rekreačne. Je nefajčiar a má ideálnu výšku a váhu podľa indexu BMI.

Modelujeme pre neho životné poistenie s rovnakým krytím, avšak so začiatkom v:

 • A) Roku 2021 – vstupný vek 30 rokov, dĺžka trvania zmluvy je 35 rokov
 • B) Roku 2022 – vstupný vek 31 rokov, dĺžka trvania zmluvy je 34 rokov

Namodelované životné poistenia kryjú tieto riziká:

 • Smrť – poistná suma 30 000 eur
 • Invalidita od 40% – PS 30 000 eur
 • Kritické ochorenia – PS 30 000 eur
 • Trvalé následky úrazu s progresiou – PS 50 000 eur
 • Dlhodobá PN – PS 15 eur denne
Cena A) Cena B) Rozdiel
B-A v %
Úspora
za 35 rokov
Poisťovňa 1 56,95 € 59,90 € 5,2 % 1 239 €
Poisťovňa 2 61,51 € 63,17 € 2,7 % 697 €
Poisťovňa 3 80,84 € 83,59 € 3,4 % 1 155 €
Poisťovňa 4 84,01 € 85,54 € 1,8 % 643 €
Poisťovňa 5 99,80 € 101,70 € 1,9 % 789 €

 

POZOR! Poistenie uzatvorené s platnosťou až od nového roka 2022, je o 2% až 5% drahšie ako poistenie uzatvorené ešte v starom roku 2021. A to aj napriek faktu, že sa doba krytia, v nami modelovanej situácii, skráti z 35 na 34 rokov. Celková úspora sa pri zmluve uzatvorenej ešte v starom roku dokáže vyšplhať v niektorých poisťovniach aj na 1,5-násobok ročnej platby!

Prečo uzatvoriť ŽP ešte v starom roku:

 • (!) Na prelome rokov ŽP vo väčšine komerčných poisťovní zdražie o 2-5 %
 • (!) Poistná doba zmluvy sa skráti o 1 rok
 • (!) Dodatočné náklady v niektorých prípadoch presahujú 1,5-násobok ročnej platby za ŽP

Kto by určite mal mať životné poistenie?

Životné poistenie nahrádza výpadok príjmu spôsobený ťažkými následkami úrazov či chorôb. Mali by ho mať predovšetkým ľudia, ktorí:

 • Sú živiteľmi rodiny – najmä od nich závisí chod domácnosti po finančnej stránke
 • Nemajú vytvorené dostatočne veľké finančné rezervy na prekonanie neočakávaných výpadkov príjmu
 • Majú veľké záväzky vyžadujúce permanentné splácanie – hypotéka, spotrebné úvery, …
 • Si chcú chrániť svoj životný príjem – keď ich ťažký úraz/choroba oberú o schopnosť plnohodnotne zarábať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *