2. februára 2022

Čo s PZP pri predaji vozidla?

Predávate auto, ale ešte stále máte platné povinné zmluvné poistenie? Čo robiť, ak do konca poistného obdobia ostáva ešte pár mesiacov a poistenie musí byť vystavené na vlastníka vozidla? Môžete zaplatené peniaze dostať späť? Máme pre vás odpovede.

Predaj je najčastejší dôvod ukončenia PZP

Predaj vozidla patrí na Slovensku k najčastejším dôvodom ukončenia povinného zmluvného poistenia. Výpoveď poistnej zmluvy podáva pôvodný majiteľ.

Ukončenie zmluvy je nutné aj vtedy, keď ste auto darovali. Povinnosť týkajúca sa uzatvorenia novej zmluvy na PZP je potom už na obdarovanom.

Zmluvu povinného zmluvného poistenia je možné ukončiť na základe predaja vozidla alebo prepisu držiteľa vozidla. Prepis držiteľa vozidla v evidencii vozidiel je dôvodom pre zánik PZP. Mnohí ale nevedia, ako zvoliť najrýchlejší postup.

Vozidlo najprv odhláste z evidencie

Ešte predtým, ako pôjdete zrušiť PZP, je nutné odhlásiť vozidlo z evidencie vozidiel. Urobiť tak môžete na najbližšom dopravnom inšpektoráte, ktorý navštívte spolu s autom, ktoré predávate a novým majiteľom.

Na odhlásenie budete potrebovať nasledujúce doklady:

 • žiadosť o odhlásenie vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • technický preukaz,
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, ak ste podnikateľ.

 

Nový majiteľ si musí pripraviť:

 • žiadosť o prihlásenie vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • kolok v hodnote 33 eur,
 • doklad o predbežnom zmluvnom poistení,
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, ak je podnikateľ.

 

Ako odhlásiť PZP pri predaji?

Druhým krokom je odhlásenie PZP. Ak ste auto predali, poisťovňa nebude chcieť žiadnu zmluvu, ani to, či predaj prebehol bez zmluvy. Jediné, čo ju bude zaujímať, je kópia technického preukazu na pôvodného držiteľa s poznámkou o zrušení z polície alebo kópiu technického preukazu, ktorý je už vystavený na nového majiteľa.

Vzor výpovede zmluvy k PZP nájdete na internetovej stránke vašej poisťovne. Potom už len stačí tlačivo vyplniť, podpísať a poslať. Výpoveď spolu s ostatnými dokladmi doručte svojej poisťovni. Ďalšou možnosťou je, že žiadosť podáte priamo na pobočke alebo cez internet, kde všetky potrebné dokumenty jednoducho pripojíte a odošlete.

V žiadosti o ukončenie poistenia je nutné uviesť, akým spôsobom si želáte zaslať preplatok poistného. Keďže poistné sa platí vždy na celý rok, jeho alikvótnu časť za mesiace, ktoré už poistenie nevyužijete, je poisťovňa povinná vrátiť. Môže tak urobiť prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

Rada odborníka

Ak predávate auto ku koncu poistného obdobia, stačí vyplniť len žiadosť o zrušenie poistenia. Môžete ju poslať poštou na adresu jednej z pobočiek alebo ju doručte sami.

Poistenie nemôžete zrušiť len na základe zmluvy

PZP je povinné, preto nie je možné ho zrušiť len na základe kúpnopredajnej či darovacej zmluvy, ani na základe odhlásenia na dopravnom inšpektoráte. V oboch prípadoch by totiž existovala možnosť, že by nemuselo prísť k prihláseniu novým majiteľom.

Zrušenie PZP je možné až po prepise na nového majiteľa, pretože len tak je zabezpečená kontinuita poistenia auta, ktoré nebolo vyradené z evidencie. Auto tak prechádza na nového majiteľa a s ním aj povinnosť prihlásiť ho na poistenie.

Je dôležité vedieť

Povinné zmluvné poistenie je nutné dohodnúť najneskôr v prvý deň používania motorového vozidla, ktoré má byť poistené novým majiteľom alebo držiteľom. To už, samozrejme, nie je vecou pôvodného majiteľa, ale nového. Ak by si teda nový majiteľ auto nepoistil, prakticky to už nie je vaša vec, no na druhej strane, ak ho nemá poistené, polícia mu auto nezapíše a celý proces sa komplikuje.

Nové PZP je potrebné uzatvoriť v predstihu

Nový vlastník vozidla je povinný uzatvoriť PZP ešte pred samotným zaregistrovaním zmien na dopravnom inšpektoráte, čiže pred fyzickým prepísaním majiteľa vozidla na polícii. Ak to nespraví, prepis na dopravnom inšpektoráte sa neuskutoční. Znamená to, že už pri samotnom prihlasovaní vozidla sa musí preukázať zaplatením PZP.

Na prihlásenie auta na PZP bude potrebovať VIN číslo vozidla, pričom do poistnej zmluvy uvedie aktuálne platné evidenčné číslo, ktoré môže časom zmeniť. Po vykonaní prepisu vozidla je potrebné poslať technický preukaz so zaznačením úkonu pôvodnému majiteľovi, aby mohol o zmene upovedomiť pôvodnú poisťovňu. Na základe tohto úkonu je definitívne skončený ako predaj, tak aj prepis samotného PZP. Do niekoľkých dní príde pôvodnému majiteľovi vyrozumenie aj zvyšná časť poistného.

Pred odhlásením sa o všetkom informujte

Uvedený postup odhlásenia povinného zmluvného poistenia je univerzálny. Mal by byť rovnaký v každej poisťovni. Ak sa však chcete vyhnúť predĺženiu celého procesu, môžete svoju poisťovňu kontaktovať. Niektoré inštitúcie môžu vyžadovať doklady navyše, prípadne majú iný systém posielania dokumentov.

Keď predávate auto cez autobazár

Nie každý sa rozhodne, že svoje vozidlo predá úplne sám bez pomoci odborníkov. V takomto prípade je dobré zvoliť autobazár. Tu však prichádzajú menšie komplikácieAutobazár zvyčajne pri nákupe neprepisuje vozidlo na seba, čo znamená, že zo zákona nie je možné zmluvu zrušiť.

Jednoducho povedané, keď vozidlo bazáru predáte, PZP musíte platiť dovtedy, kým sa nenájde nový kupec. Na neho sa následne vozidlo prepíše a poistenie sa zruší. Poisťovňa vám ale vráti peniaze len odo dňa, kedy sa vozidlo prepísalo na nového majiteľa. Ak sa teda nepredá napríklad nasledujúcich šesť mesiacov, PZP budete počas tejto doby stále platiť.

V niektorých prípadoch podpisujete v bazároch zmluvy, kde je určené, dokedy by sa malo vozidlo predať. Napríklad, autobazár môže mať na predaj vášho vozidla dva mesiace. Po tejto dobe, nehľadiac na to, či sa mu to podarilo, alebo nie, PZP prestávate platiť. Tak či onak, ide stále o platenie niekoľkých desiatok eur navyše. Dobre sa preto rozhodnite, či sa auta nechcete zbaviť sami.V akých prípadoch sa ešte môže PZP zrušiť?

Predaj je jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa PZP ruší. Nie je ale jediný. K ďalším patria napríklad:

 • Nová cena poistného – využíva sa, keď poisťovňa zmení cenu poistného, no neinformuje vás o nej najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Zmluvu môžete zrušiť kedykoľvek pred jej uplynutím.
 • Škodová udalosť – využíva sa, keď po škodovej udalosti zistíte, že poistenie nie je také výhodné, ako sa zdalo. Výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia písomného oznámenia o vypovedaní PZP druhej strane.
 • Vyradenie vozidla z evidencie – využíva sa v prípade zániku vozidla.
 • Krádež – využíva sa v prípade, že vám niekto odcudzí motorové vozidlo.
 • Nezaplatenie poistného – ak poistné nezaplatíte do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, zmluva zaniká. Poisťovňa je však povinná vyzvať vás na platbu. Ak to aj napriek tomu neurobíte, poistenie prestáva platiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *