23. februára 2022

PZP je po rokoch pre poisťovne opäť ziskové. Na jeho prípadné zlacnenie však musíme zabudnúť

image

Segment povinného zmluvného poistenia (PZP) bol roky stratový. Výška poistného dlhodobo nepokrývala náklady spojené s poskytovaním tohto produktu. Aktuálne však došlo k obratu, keďže vlani dosiahli poisťovne v tomto segmente zisk. Zároveň však avizujú, že ide len o dočasný stav, a vzhľadom na infláciu a rastúce ceny tovarov a služieb môže v tomto roku dôjsť k navýšeniu cien PZP minimálne o 5 až 10 %.

Poisťovne sú na PZP konečne ziskové

Podľa správy o finančnej stabilite Národnej banky Slovenska (NBS) sa poisťovniam predvlani, ale aj v minulom roku darilo. V roku 2020 totiž dosiahli dosiaľ najvyšší zisk, ktorý v prvom polroku vlaňajška ešte medziročne vzrástol o viac ako 20 %. Za týmito hospodárskymi výsledkami stojí podľa správy NBS najmä neživotné poistenie, do ktorého spadá aj povinné zmluvné poistenie.

K situácii však prispeli aj protipandemické opatrenia a obmedzenie pohybu, kvôli ktorým bolo na ceste menej áut a s tým súvisiaca nižšia nehodovosť, čo sa odrazilo na výrazne nižších nákladoch poisťovní najmä v segmente poistenia áut. Navyše poistné rástlo, čoho dôsledkom je po rokoch zmena trendu, pretože poisťovne sú v segmente PZP opäť ziskové.

„Segment povinného zmluvného poistenia je u nás ziskový. Dôvodom je aj neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb prostredníctvom nástrojov spustených v minulom roku,“ potvrdzuje špecialistka.

Ide napríklad o nástroj online sprievodcov škodou v PZP a havarijnom poistení, ktoré umožňujú klientovi sledovať riešenie jeho škody na vozidle krok za krokom, ako keď sleduje doručenie balíka.

Zmena môže byť len krátkodobá

Podľa hovorkyne poisťovne zníženie mobility a s tým súvisiaci pokles nehodovosti v autopoistení bol len krátkodobý. „Pocítili sme ho iba v prvom polroku 2021. Výška poistných plnení v druhom polroku 2021 bola už porovnateľná s bežným rokom. Súviselo to s postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení. Preto znižovanie cien v aktuálnom období v produkte PZP neplánujeme,“ približuje.

Aj hovorkyňa tvrdí, že vplyv pandémie na ziskovosť pri tomto type produktu nemožno považovať za udržateľný faktor. Po jej odznení poisťovňa očakáva opätovný návrat k častejšiemu využívaniu automobilov a s tým súvisiacou vyššou mierou škodovosti. Zároveň dodáva, že aj v uplynulom období štatistiky ukázali, že pri každom uvoľnení opatrení sa počet poistných hlásení okamžite zvyšoval. 

Ceny PZP závisia od viacerých faktorov

K ziskovosti teda v konečnom dôsledku prispelo menej škôd, nie vyššie ceny poistiek. Otázkou zostáva, ako sa ceny poistiek budú vyvíjať v najbližšom období, keďže ich ovplyvňuje viacero faktorov, ako napríklad aj súčasná rastúca inflácia.

Ceny PZP sú vo všeobecnosti na Slovensku v porovnaní s krajinami západnej Európy nízke, a to aj napriek tomu, že poisťovne na Slovensku musia garantovať rovnaké limity poistného krytia ako spoločnosti v iných krajinách Európskej únie.

„Preto ich prispôsobujeme aktuálnemu vývoju cien tovarov a služieb na trhu, ktoré majú vplyv na výšku poistného plnenia. Netreba zabúdať ani na pravidelný nárast ceny práce či infláciu, a je potrebné si uvedomiť, že z PZP sú hradené aj škody na majetku a zdraví,“ tvrdí manažérka oddelenia komunikácie.

Klesať nebudú, môžu však rásť

To, že ceny PZP klesať určite nebudú, potvrdzuje aj PR špecialistka poisťovne: „Priestor na zníženie cien PZP aktuálne nevidíme. Je fakt, že frekvencia poistných udalostí a celkové plnenia načas kvôli COVID-19 opatreniam klesli, ale v zásade len na hranicu udržateľnosti a profitability poistenia. Vzhľadom na to, že poistné sa stanovuje dopredu, je potrebné doň zahrnúť očakávania budúceho vývoja.“

Podľa jej slov poisťovne musia zároveň navýšiť rezervy do garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP), ktoré sú vo výške približne 6 % z celého poistného trhu. Znamená to, že ak by poisťovne mali vykompenzovať tento nečakaný vplyv, museli by navýšiť poistné o viac ako 6 %.

Očakáva sa nárast až o 10 %

Navyše poistné sa čiastočne znižovalo v predchádzajúcich dvoch rokoch a aktuálne už na jeho zníženie podľa poisťovne nie je priestor. „Očakávame preto, že ceny PZP sa budú zvyšovať v priemere o 5 až 10 %, a to z dôvodu inflácie, navýšenia rezerv do garančného fondu SKP, ako aj zníženia vplyvu obmedzenia pohybu na nehodovosť a poistné plnenia,“.

Pripomína však, že nepôjde o plošné zvyšovanie ceny poistného, ale každého klienta bude poisťovňa posudzovať individuálne na základe segmentačných kritérií.

Čo zahŕňajú segmentačné kritériá

Poisťovne každý rok prehodnocujú segmentáciu klientov podľa viacerých kritérií, ako sú napríklad právna forma, vek, regionálna príslušnosť, druh vozidla, jeho využitie, objem, výkon motora či celková hmotnosť vozidla, a na základe zohľadnenia týchto kritérií vypočítajú cenu poistenia.

Keďže okrem inflácie bude mať na vývoj poistného vplyv aj to, že minulý rok museli poisťovne navýšiť finančnú rezervu v garančnom fonde, ktorá slúži na vyplácanie starých škôd zo zákonného poistenia spred roku 2002. Podľa jej slov preto môžeme všeobecne očakávať zvýšenie cien poistenia, pokiaľ tento rok úplne zmizne pozitívny vplyv lockdownovu na počet škôd.

„Výšku poistného v PZP stanovujeme tak, aby zabezpečila splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovne vyplývajúcich pre PZP a upravujeme podľa vývoja cien na trhu, škodovosti v danom segmente a vývoja indexu spotrebiteľských cien. Výška poistného v PZP sa pohybuje v priemere okolo 100 eur ročne,“.

Dodáva, že ceny PZP upravuje poisťovňa pravidelne – nahor aj nadol: „Do výslednej ceny vstupuje viacero premenných. Teda nie iba technické parametre vozidla, ale aj rizikovosť vodiča, respektíve vodičky, či škodovosť alebo nákladové položky s priamym vplyvom na cenu poistného, ako sú napríklad zvyšujúca sa cena náhradných dielov či cena servisných prác.“ Podľa nej sa preto cena PZP nikdy nemení plošne pre všetky segmenty, a to ani smerom nahor, ani nadol.

Výška škôd z roka na rok rastie

„Vývoj škodovosti v minulom roku bol porovnateľný s rokom 2020. Na jednej strane bol ovplyvnený pandémiou, čo spôsobilo zníženie množstva škôd počas niektorých mesiacov, na druhej strane výška škôd z roka na rok narastá, pričom čoraz častejšie sa vyskytujú veľké škody nad 300-tisíc eur, ktoré je potrebné hradiť z PZP,“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *