30. marca 2022

Vrátenie zálohy od realitnej kancelárie?

 

Dlhodobý a výrazný rast cien nehnuteľností na Slovensku má za následok aj rast provízií realitných kancelárií za sprostredkovanie predaja nehnuteľností a tým pádom aj na celkový rast počtu realitných kancelárií, resp. realitných maklérov, ktorí majú záujem na tomto náraste provízií zarábať. Vzhľadom na tento nárast počtu realitných kancelárií a realitných maklérov potom možno v súčasnosti pomerne pravidelne natrafiť na takých maklérov, ktorí túto činnosť nevykonávajú úplne v súlade s platnou právnou úpravou.

V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame so situáciou, že realitná kancelária, resp. realitný maklér si nechá od klienta (či už od záujemcu o kúpu nehnuteľnosti alebo aj od záujemcu o predaj nehnuteľnosti) vyplatiť na základe rezervačnej zmluvy zálohu na svoju províziu (vo výške samotnej provízie), avšak aj napriek tomu, že k uzatvoreniu samotnej kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti činnosťou realitného makléra nedôjde, odmietajú svojím klientom túto zálohu vrátiť.

Je potrebné si uvedomiť, že vzťah medzi realitnou kanceláriou, resp. realitným maklérom a klientom (fyzickou osobou) je vzťahom spotrebiteľským, a teda rezervačné zmluvy, na základe ktorých realitné kancelárie prijímajú od klienta zálohy, sú spotrebiteľskými zmluvami. Zároveň platí, že v drvivej väčšine prípadov sa tieto rezervačné zmluvy neuzatvárajú v obchodných priestoroch realitnej kancelárie (keďže mnoho realitných kancelárií ani nedisponuje vlastnými obchodnými priestormi), ale často sa uzatvárajú priamo v nehnuteľnosti, ktorej predaj sa sprostredkúva. Z toho dôvodu majú tieto spotrebiteľské zmluvy zároveň povahu zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Prečítajte si tiež Ak potrebujete vybaviť hypotéku, na koho sa obrátiť?

 

 hypotekarna kalkulacka

 

Vzhľadom na tieto skutočnosti potom platí, že na platnosť rezervačnej zmluvy, resp. niektorých jej ustanovení musia byť splnené pomerne prísne podmienky stanovené platnou právnou úpravou týkajúcou sa spotrebiteľských zmlúv, pričom mnohé rezervačné zmluvy tieto podmienky nespĺňajú, čo ma za následok ich neplatnosť, resp. neplatnosť niektorých ich častí, a teda povinnosť realitnej kancelárie vrátiť klientovi zálohu. Zároveň sa bude v mnohých prípadoch tento zmluvný vzťah medzi realitnou kanceláriou a klientom riadiť zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, čo môže byť klientom nápomocné najmä v možnosti odstúpiť od rezervačnej zmluvy a na základe toho požadovať vrátenie zálohy.

Pokiaľ Vám teda realitná kancelária alebo realitný maklér odmieta vrátiť rezervačnú zálohu aj napriek tomu, že nedošlo k uzatvoreniu riadnej kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti, tak aj vzhľadom na to, že ide o sumy často vo výške niekoľkých tisícov eur, je vhodné nechať na advokátovi, aby posúdil oprávnenosť zadržiavania tejto zálohy realitnou kanceláriou a prípadne túto zálohu prostredníctvom advokáta od realitnej kancelárie, resp. realitného makléra vymáhať späť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *