16. júna 2022

Dopravné nehody bez zranení už nebude riešiť polícia, ale priamo poisťovne

 

Novela zákona o cestnej premávke prináša viacero zmien a medzi nimi aj jednu zásadnú novinku – k dopravným nehodám, pri ktorých sa nikto nezranil, od 1. júla 2022 už nebude potrebné volať políciu. Kolíziu bude možné riešiť len ako škodovú udalosť bez ohľadu na výšku škody v prípade, ak s tým budú súhlasiť všetci účastníci nehody.

Novela zákona je už podpísaná

Podľa novely zákona č. 8/2009 o cestnej premávke sa po novom udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode v akejkoľvek výške na niektorom z vozidiel bez akéhokoľvek zranenia, nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť. Novelu už podpísala prezidentka Zuzana Čaputová a účinnosť nadobudne od 1. júla 2022.

V praxi to znamená, že keď sa stane dopravná nehoda bez zranení, vznikne len poistná udalosť, ku ktorej nebude nevyhnutné volať políciu.

Vypúšťa sa ustanovenie o výške hmotnej škody

V novele zákona sa vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého je dopravná nehoda udalosť v cestnej premávke, pri ktorej „na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona“.

Hmotnú škodu prevyšujúcu jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona považujú autori novely z hľadiska hospodárskeho a ekonomického vývoja od roku 2009 za už prekonanú.

„Podľa novely tým odpadne finančný limit v hodnote 3 990 eur, pri prekročení ktorého bolo povinné riešiť vec s políciou, ktorá poisťovni potvrdila, kto nehodu zavinil, čo sa vypĺňa aj do tlačiva, ktoré musí mať každý vodič vo vozidle. Naďalej však poisťovňa v rámci svojho postupu nechá auto prezrieť svojimi odborníkmi, ktorí identifikujú škody na vozidle a odhadnú ich hodnotu,“ vysvetľuje advokátka.

Na urýchlenie riešenia na mieste nehody

Novela zákona tak umožní účastníkom škodovej udalosti plne využiť právo vec vybaviť prostredníctvom náhrady škody priamo prostredníctvom poisťovne aj bez prítomnosti policajta na mieste nehody. Cieľom tejto novinky je snaha o odstránenie zbytočného blokovania a obmedzovania plynulosti cestnej premávky až do príchodu policajta.

Túto zmenu hodnotí pozitívne: „Pokiaľ sa účastníci nehody vedia navzájom dohodnúť na jej zavinení a vyplnia príslušné tlačivá, vec vedia pomerne rýchlo vybaviť na mieste a nie je viac potrebné čakať na príchod polície.

Zároveň však nie je vylúčený príchod policajta na miesto kolízie v prípade, že sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na zavinení, alebo ak by niektorý z účastníkov škodovej udalosti trval na príchode policajta.

Po novom tiež platí, že ak policajt zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia udalosti ako pri dopravnej nehode, čím sa takisto podstatne zníži zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky.

Môžu nastať problémy s dokazovaním

Poisťovniam, ktoré sa nebudú môcť oprieť o policajnú správu, to však môže priniesť prácu navyše. „Novela zákona o cestnej premávke bude pre nás znamenať, že najmä pri sporných poistných udalostiach budeme musieť viac došetrovať po vlastnej línii, keďže už nebudeme mať k dispozícii policajné správy, z ktorých môžeme vychádzať,“ opisuje špecialistka externej komunikácie.

Dodáva však, že aj naďalej platí, že k dopravnej nehode je potrebné privolať políciu v prípade, ak bol niekto zranený, usmrtený, alebo bol poškodený verejný majetok, prípadne ak sa obaja účastníci dopravnej nehody nevedia dohodnúť.

Ani podľa PR špecialistky poisťovne sa nedá vylúčiť, že táto zmena môže spôsobiť problémy s dokazovacou povinnosťou ohľadom viny alebo spoluviny. „Policajné vyšetrovanie zo svojej podstaty práve prítomnosťou policajných odborníkov pomáha pri došetrovaní právneho základu nároku, pomáha vniesť svetlo do detailných okolností príčiny vzniku dopravných nehôd,“ dodáva.

 

Niektoré situácie sa bez polície nezaobídu

Situácia je v súčasnosti taká, že vo veľkom percente prípadov sú motoristi schopní dohodnúť sa na mieste vzniku dopravnej nehody na jej zavinení a sú schopní zachytiť tieto okolnosti do spoločných záznamov o dopravnej nehode, ktoré na mieste vypĺňajú. V prípade, že sa účastníci dopravnej nehody na jej zavinení zhodnúť nedokážu, poisťovňa im odporúča aj po nadobudnutí účinnosti novely radšej kontaktovať políciu.

Rozdielne sú podľa nej situácie, keď sa bez účasti polície vyšetrovanie nehody určite nezaobíde, a to nielen vtedy, keď dôjde ku škode na zdraví niektorého z účastníkov, ale aj ak ide o situáciu, keď dôjde k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia či k úniku nebezpečných kvapalín z niektorého zo zúčastnených vozidiel. Môže to byť napríklad olej, ropné látky a podobne. Vtedy zákon ukladá povinnosť privolať políciu.

Podľa slov advokátky je tiež potrebné poukázať na to, že isté situácie sa za určitých okolností budú stále považovať za dopravnú nehodu, a to vtedy, ak je vodič niektorého z vozidiel pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, prípadne ak sa účastníci nehody nedohodnú na zavinení, alebo jeden z účastníkov z miesta nehody ujde. Aj v takých prípadoch naďalej trvá povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu policajtom.

Podobne to majú aj v susedných štátoch

Aj u našich susedov je možné nájsť určité podobnosti v úprave zákona o cestnej premávke.  Napríklad v Rakúsku sa pri spôsobení len hmotnej škody povinnosť oznámiť dopravnú nehodu na najbližšej policajnej stanici nevzťahuje na tých jej účastníkov, ktorí si navzájom preukázali svoje mená a adresy. V Maďarsku zase klasifikácia dopravnej nehody závisí od miery ublíženia na zdraví spôsobenej vinníkom nehody, bez ohľadu na stupeň materiálnej škody.

 

 

 

Comments

One Reply to “Dopravné nehody bez zranení už nebude riešiť polícia, ale priamo poisťovne”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *