21. júla 2022

AKO FUNGUJE POISTENIE HYPOTÉKY: 7 RÁD, AKO Z NEHO VYŤAŽIŤ MAXIMUM

 

Aktuálne dianie na hypotekárnom a realitnom trhu v spojení s vysokou infláciou u ľudí vyvoláva obavy. Ceny bytov a domov sú šialené a vyššie splátky hypotéky v kombinácii so zdražovaním môžu ohroziť rozpočty mnohých rodín. Ako si v dnešnej dobe poistiť hypotéku, aby ste seba a svoju rodinu chránili dostatočne? 

V článku sa dočítate:

 • Ako funguje poistenie hypotéky
 • Čo je poistenie nehnuteľnosti, poistenie úveru cez banku a cez životné poistenie
 • Prečo sa vlastne oplatí mať poistenie hypotéky a v akých situáciách vám pomôže
 • Aké je ideálne krytie a ako si nastaviť poistenie, ak splácate hypotéku dvaja
 • Čo robiť, ak už platíte staršiu poistku a prečo si ju nechať skontrolovať odborníkom

Ako funguje poistenie hypotéky

Poistenie hypotéky by malo spĺňať všetky parametre tak, aby vám poskytlo ochranu v prípade nečakaných životných situácií. Na úvod si prečítajte rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti, poistením úveru cez banku a cez životné poistenie.

Poistenie nehnuteľnosti

 • pri kúpe nehnuteľnosti banka vždy vyžaduje, aby bola založená nehnuteľnosť aj poistená – ide teda o poistenie vášho majetku – domu či bytu
 • tu je dobré povedať, že keďže ide o váš majetok, neuzatvárajte poistku len v rozsahu, ktorý požaduje banka, ale nastavte ju tak, aby chránila váš majetok komplexne
 • ideálna je kombinácia, ktoré obsahuje poistenie nehnuteľnosti voči živelným udalostiam ako je víchrica, zemetrasenie, povodne či záplavy + poistenie zariadenia domácnosti + poistenie zodpovednosti za škodu spojenú s užívaním nehnuteľnosti
 • výhodou komplexného poistenia na jednej zmluve môžu byť aj zľavy z poistného

Poistenie úveru cez banku (bankopoistenie)

 • inými slovami ide o poistenie schopnosti splácať úver
 • hypotéka je dlhoročný záväzok aj na 20 či 30 rokov, preto si ju treba poistiť pre prípad neočakávaných situácií ako je smrť, vážny úraz, dlhodobá PN-ka, závažné ochorenia, invalidita a podobne, ktoré môžu spôsobiť, že úver nedokážete ďalej splácať
 • banky poskytujú k hypotéke tzv. bankopoistenie – no jeho hlavným cieľom je zabezpečiť v prvom rade úver a schopnosť vrátenia peňazí banke

Poistenie úveru cez životné poistenie

 • najlepšie vás ochráni životné poistenie. Na rozdiel od bankopoistenia, v nečakaných životných situáciách vás podrží a v prípade poistnej udalosti bude na vašom rozhodnutí, či z poistného plnenia splatíte zostatok úveru alebo sa rozhodnete, že peniaze použijete na iné naliehavé výdavky, hypotéku si ponecháte a budete ju splácať ďalej z financií, ktoré vám poskytne poisťovňa.
 • životné poistenie má každý človek, ktorý sa správa zodpovedne voči sebe aj svojej rodine. Tak ako je pri financovaní bývania dôležitá hypotéka alebo na zabezpečenie detí dôležité investovanie, rovnako dôležitá je aj poistná ochrana nášho majetku aj života.
 • životné poistenie je variabilné a ako si popíšeme aj na príkladoch nižšie, ochráni vás pri dôležitých situáciách, ktoré vám môžu spôsobiť finančné problémy nielen pri splácaní hypotéky.

životné poistenie kalkulačka

Prečo sa oplatí mať poistenie hypotéky

„Životné poistenie je zvlášť dôležité pre ľudí, ktorí si berú hypotéku alebo majú akýkoľvek iný finančný záväzok. Chráni nás pri nečakaných udalostiach, ktoré prináša život a môže ísť o úrazy, choroby, v najhoršom prípade aj úmrtie. Dokáže nám vykryť finančnú stratu spôsobenú náhlym zhoršením zdravotného stavu, ktoré môže viesť k poklesu príjmu a neschopnosti splácať naše záväzky,” opisuje garant pre životné poistenie.

Poistenie hypotéky nám teda slúži ako ochranný vankúš. „Samozrejme, ideálne je, ak sa nám nič vážne nestane a poistenie reálne nevyužijeme, ale vďaka tomu že ho máme, môžeme pokojne spávať. A môžeme si byť istí, že v prípade nečakaných udalostí dokážeme seba a svoju rodinu finančne ochrániť,” pokračuje odborník.

Keby ste sa však spoliehali len na poistenie v banke, môžete to neskôr oľutovať.

Stretávame sa s prípadmi, kedy banka pred poistením s klientom nevyplnila zdravotný dotazník. Následne poisťovňa nevyplatila poistné plnenie v spojitosti s problémom, ktorý už pri uzatváraní poistenia mal vo svojej zdravotnej karte diagnostikovaný. V takom prípade klient platil poistenie úplne zbytočne.

Ideálne poistné krytie

Ako sme spomenuli vyššie, bankopoistenie má viacero obmedzení. Je naviazané len na hypotéku a obsahuje predvolené balíky krytia – smrť, invalidita, PN, strata zamestnania, ktoré vás nemusia kryť dostatočne. „Preto odporúčam samostatné poistenie cez rizikové životné poistenie, ktoré je oveľa flexibilnejšie. Môžete si ho nastaviť podľa vašich potrieb aj v závislosti od vášho zdravotného stavu, rizikovosti povolania, podľa toho, či máte deti a podobne,”.

V prvom rade by ste mali byť krytí na veľké riziká, ktoré výrazne môžu ovplyvniť kvalitu vášho života, a to sú:

 • invalidita
 • kritické choroby
 • trvalé následky úrazu
 • dlhodobá PN
 • v neposlednom rade aj smrť

Klienti si často myslia, že riziko smrti je pri životnom poistení najdôležitejšie. No nie je to tak. Ako príklad môžeme uviesť invaliditu alebo trvalé následky úrazu. „Ak človek po vážnom úraze napríklad ochrnie, dôjde k strate hybnosti končatín alebo k amputácii, môže ostať plne invalidný alebo pripútaný na lôžko. Nedokáže plnohodnotne vykonávať svoje doterajšie povolanie, čiže sa znížia jeho príjmy, ale výdavky v podobe splácania hypotéky ostanú rovnaké ako keď bol zdravý. Je odkázaný na pomoc druhých a v tejto ťažkej životnej situácii mu môže pomôcť práve kvalitné životné poistenie. Preto je dôležité mať poistené okrem smrti aj iné veľké riziká,”.

Malé riziká vám kvalitu života neovplyvnia tak výrazne. V životnom poistení ich tiež odporúčame, ale nesmú byť na úkor veľkých rizík. Medzi malé riziká patria:

 • denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia
 • hospitalizácia
 • chirurgický zákrok
 • popáleniny a zlomeniny
 • krátkodobá PN a ďalšie

Stratu práce, ktorú býva súčasťou ponúk bankopoistenia, klientom určite neodporúčam pripoisťovať si. Názov poistenia znie lákavo, ale klientovi plnenie vyplatia iba v prípadoch organizačných zmien firmy, rušenia alebo sťahovania firmy – teda nie v štandardných prípadoch straty práce ako je ukončenie pracovného vzťahu, výpoveď, odchod zo zamestnania či zmena zamestnania. Klient by musel byť nezamestnaný dlhšie ako 90 dní a musí byť zaregistrovaný na úrade práce,”.

1. Finančný sprostredkovateľ vám ušije poistenie na mieru 

Keďže na trhu existuje viacero poisťovní, s rôznymi ponukami a podmienkami, ideálne je uzatvoriť si poistenie k hypotéke cez finančného sprostredkovateľa. Ten s vami na rozdiel od bánk urobí analýzu vašich aktuálnych potrieb. Na základe zistených informácií nastaví vaše poistenie tak, aby aj v prípade vážneho úrazu alebo choroby boli financie, ktoré dostanete od poisťovne, postačujúce. V hre je totiž aj jeho dobré meno.

Dobrý sprostredkovateľ je pravidelne školený a pozná všetky možnosti na poistnom trhu. Vyberie vám vhodné pripoistenia a nastaví poistné sumy tak ako potrebujete. Jednoducho povedané, poistenie vám ušije na mieru, aby vám naozaj pomohlo keď to budete potrebovať. Obráťte sa na našich LONFIN.sk finančných sprostredkovateľov, ktorých nájdete na celom Slovensku.

Môžete sa s nami spojiť aj telefonicky na čísle 0949 846 222 alebo nám zanechajte vaše údaje a my sa vám ozveme.

životné poistenie

2. O peniazoch rozhodujte vy a vaši blízki

Podstatný rozdiel medzi bankopoistením a poistením hypotéky cez poisťovňu je aj v poistnom plnení. Pri bankopoistení si v prípade smrti klienta banka vráti peniaze a tým to končí. Poistná suma býva zvyčajne len do výšky zostatku úveru, a tak pozostalým nezostane nárok na poistné plnenie.

Keď sa ale poistíte v poisťovni, v prípade smrti je poistné plnenie poukázané na účet oprávnených osôb, ktoré si sami vopred určíte, a potom je už na nich, čo s peniazmi urobia. Veľakrát si úver ponechajú, splácajú ho ďalej a peniaze z poistky použijú na výdavky spojené s úmrtím a tiež na finančnú rezervu. Mimochodom, tento proces je aj oveľa kratší v porovnaní s dedičským konaním, častokrát sú peniaze poukázané na účet oprávnených osôb do dvoch či troch dní.

Ako sme už popísali vyššie, poistenie by však malo zahŕňať aj iné riziká, ktoré vás dokážu obmedziť v schopnosti splácať svoj úver, ako napríklad riziko trvalých následkov, invalidity alebo kritické choroby. Aj v prípade týchto poistných udalostí klient potrebuje okamžite peniaze na to, aby si dokázal zabezpečiť všetko čo potrebuje.

Ide napríklad o vysoké doplatky za lieky, vyšetrenia alebo o prerábky domovov na bezbariérové. Tu ale hovoríme o rizikách, ktoré kryjú dlhodobý výpadok príjmu. Môžu sa stať aj situácie, ktoré sú menej vážne, no takisto vám môžu priťažiť. Aj krátkodobá PN-ka, pobyt v nemocnici alebo zlomená ruka môžu výrazne ovplyvniť príjem klientov. Pre takéto prípady poisťovne pamätajú na riziká kryjúce krátkodobý výpadok príjmu.

3. Ako si nastaviť poistné sumy a čo ak ste v úvere dvaja

Poistné sumy sa odvíjajú od dvoch zložiek – od výšky vašich úverov a od vášho príjmu. Predstavme si, že máte hypotéku vo výške 100 000 eur. Čo radí odborník?

AK SI BERIETE HYPOTÉKU SAMI

„Klientovi so 100-tisícovou hypotékou by som nastavil pripoistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou na sumu 110.000 eur alebo hypopoistenie (v niektorých poisťovniach balíček tzv. prvého rizika) rovnako na 110.000 eur. Hypopoistenie v sebe obsahuje poistenie s klesajúcou poistnou sumou na riziká smrti, čiastočnej alebo plnej invalidity a kritických chorôb. Z tej poistnej udalosti, ktorá nastane skôr, poisťovňa vyplatí poistné plnenie a toto pripoistenie potom zaniká,” priblížil odborník.

Netreba zabudnúť ani na nastavenie samostatných rizík ako trvalé následky úrazu, kritické choroby, dlhodobá PN a ďalšie, ktoré sa budú viazať na váš príjem.

TIP: Prečo 110 000 €? Poistnú sumu 110 000 eur vyrátame ako 110 % z výšky úverového zaťaženia klienta vzhľadom na to, že v prvých rokoch hypotéky klient spláca vyššiu časť úrokov a tým pádom mu istina neklesá lineárne. Zjednodušene povedané, ak ste si zobrali hypotéku napríklad na 30 rokov, neznamená to, že v 15. roku bude váš nesplatený dlh 50-tisíc, ale bude vyšší (cca 53 – 57-tisíc eur v závislosti od výšky vašej úrokovej sadzby).

V prvých rokoch totiž na úvere splácate väčšiu časť úrokov, a až potom istinu, čiže váš dlh.

AK SI BERIETE HYPOTÉKU S PARTNEROM

„V prípade manželov alebo partnerov je ideálne si rozdeliť riziká podľa pomeru príjmu  v rodine. Vždy by mal byť väčším pomerom krytý ten v páre, ktorý je z väčšej časti živiteľom rodiny. Strata jeho príjmu by totiž viac mohla ohroziť ďalšie splácanie úveru. Ak ste napríklad v páre z pohľadu príjmov pomerovo 70:30 v prospech muža, tak poistenie hypotéky, by v tom prípade bolo rozdelené na sumu 77 000 eur u muža a 33 000 eur u ženy. Ak však zarábate rovnako, tak môže byť krytie rozdelené rovnako – na sumu 55 000 eur u muža aj u ženy,” radí odborník.

Rovnaký kľuč určovania poistných súm platí aj pri ďalších pripoisteniach, keďže netreba zabudnúť ani na zabezpečenie štandardného poistného krytia mimo hypotekárneho úveru.

4. Trendom sú pripoistenia, s ktorými ušetríte

Možno ste počuli, že bankopoistenie je lacnejšie. Cenovo výhodné sú však aj pripoistenia, ktoré v súčasnosti poisťovne ponúkajú pre ľudí s hypotékou. Ide napríklad o hypopoistenie, prvé riziko alebo poistenie pre dvojicu osôb. Poisťovňa spojí dvojicu partnerov s hypotékou do jednej poistky, čiže nemusia obaja platiť pripoistenie na riziko smrti na vysokú poistnú sumu, stačí im jedno.

TIP: Ak teda už máte existujúcu zmluvu životného poistenia, môžete si na novších produktoch pripoistenia doplniť, dopoistiť si hypopoistenie alebo aj spomínané veľké riziká.

„Ak je zmluva staršieho dátumu, odporúčam urobiť radšej novú, ktorá vám bude vyhovovať na aktuálne podmienky úverovej zaťaženosti, treba si dať ale pozor na aktuálny zdravotný stav klienta pred zrušením starej poistnej zmluvy. Alebo ak je staršia zmluva nastavená adekvátne, ale nevieme do nej dopoistiť veľké riziká spojené s hypotékou, dá sa to urobiť aj kombináciou starej a novej zmluvy,” .

5. Čím skôr, tým lepšie aj lacnejšie

Čím skôr, tým lacnejšie, znamená, že čím mladší a zdravší do poistenia vstúpite, tým lacnejšie pre vás bude. Pri určovaní ceny poistenia totiž zohráva veľkú rolu aj zdravotný stav klienta. S vyšším vekom sa nielen zvyšuje celkové poistné, ale zároveň aj riziko, že vás poisťovňa nemusí poistiť vzhľadom na váš zhoršený zdravotný stav.

Okrem ceny však hovoríme aj o čakacích dobách. Čakacia doba je čas medzi uzatvorením poistenia a nárokom na poistné plnenie z daných pripoistení. V niektorých prípadoch to býva až 18 mesiacov, čiže čím skôr si touto dobou prejdete, tým skôr máte v prípade potreby nárok na poistné plnenie.

Príklad: Pri kritických chorobách, ktoré klientov kryjú aj pri najčastejších srdcovo-cievnych či onkologických ochoreniach, býva čakacia lehota v poisťovniach od 2 do 6 mesiacov.

„Keby ste si riziko kritické choroby v zmluve poistili napríklad v júli, mohli by ste si ho uplatniť najskôr po 2 mesiacoch od uzatvorenia zmluvy, čiže v septembri. Ak by sa u vás napríklad rakovina vyskytla skôr, poisťovňa by vám žiaľ finančne nepomohla,” opisuje odborník.

TIP: Novým trendom na poistnom trhu je znižovanie čakacích dôb. To znamená, že ak vstúpite do poistenia, budete krytý hneď od začiatku.

6. Natiahnite si poistenie na čo najdlhšie obdobie 

Keď si budete zakladať poistenie, neobmedzujte sa len na 15 alebo 20 rokov splácania hypotéky, ale nastavte si čo najdlhšie poistné obdobie. Uvedomte si, že keby vám poistenie napríklad po 20 rokoch skončilo a vy sa budete chcieť opäť poistiť, budete starší. Takisto už môžete trpieť nejakými chorobami, budete teda pre poisťovňu rizikovejší. Zhoršený zdravotný stav má za následok, že pripoistenia budú pre vás drahšie ako pre zdravého človeka. Odporúčame teda natiahnuť si dobu poistenia na čo najdlhšie obdobie.

V prípade, že sa vaša životná situácia zmení, splatíte hypotéku, a už nepotrebujete také vysoké krytie, poistenie si môžete kedykoľvek prispôsobiť tak, aby opäť spĺňalo vaše aktuálne potreby. Preto predtým ako ho zrušíte, pouvažujte skôr nad tým, ako sa dá upraviť. Aj s týmto vám určite pomôže váš finančný sprostredkovateľ.

TIP: Ako sme uviedli aj v príklade vyššie, pre ľudí s hypotékou je zároveň vhodné poistenie s klesajúcou poistnou sumou na veľké riziká, resp. balíčky. Platia tak konštantnú sumu rozrátanú podľa dĺžky splácania hypotéky, takže výška poistenia približne kopíruje výšku dlhu v čase.

„Poistenie s klesajúcou poistnou sumou je oveľa lacnejšie a efektívnejšie riešenie ako mať konštantne nastavené sumy na výšku hypotéky, ktorá aj tak klesá v čase,” opisuje Szabó. Na druhej strane ľuďom s dostatočnými finančnými rezervami či majetkom, ktorý vedia v prípade potreby použiť na splatenie hypotéky jednorazovo, sa táto možnosť až tak neoplatí.

7. Staršiu zmluvu niekedy stačí len prispôsobiť

Ak už poistku máte uzatvorenú, je to perfektné. Životné poistenie patrí k flexibilným produktom a dá sa prispôsobovať vašim potrebám počas celej doby poistenia. Aj v tomto prípade vám finančný sprostredkovateľ zo spoločnosti LONFIN.sk poradí, ako svoju starú životnú poistku skontrolovať a prispôsobiť tak, aby na 100 percent spĺňala vaše potreby.

Pripoistenia ako aj poistné sumy sa dajú upravovať po celú dobu poistenia, preto nie je vždy vhodné hneď starú poistku zrušiť.

Tak rýchlo ako sa mení situácia na finančnom trhu, menia sa aj pripoistenia a podmienky poisťovní. Tie sa snažia držať krok s dobou, inovujú staré a prinášajú nové druhy pripoistení. Naši LONFIN finanční sprostredkovatelia tieto zmeny neustále sledujú, a tak vám dokážu aj v oblasti životného poistenia poradiť najlepšie.

TIP: Či už máte staršie životné poistenie, alebo si kvôli hypotéke chcete uzatvoriť nové, budeme radi, ak sa na nás kedykoľvek obrátite.

Zavolajte nám na 0949 846 222 alebo nám zanechajte kontaktné údaje a naše call centrum vás spojí so skúseným maklérom vo vašom okolí.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *