15. novembra 2022

Oplatí sa mať životné poistenie?

V prípade životného poistenia sa stretávame s tým, že častokrát majú ľudia neaktuálne poistenie a nie je v reálnom živote dobre využiteľné. Trh s financiami je natoľko dynamický, že je potrebné každý rok až dva prehodnocovať podmienky, inak doslova vyhadzujeme stovky eur ročne za niečo, čo nám v prípade núdze nemusí pomôcť.

Poistenie je veľmi individuálna záležitosť, ktorá sa odvíja od životnej situácie človeka. Poisťovne poskytujú rôzne pripoistenia, ktoré častokrát obsahujú množstvo výluk, o ktorých vás neinformujú, a tým sa môže stať, že poistné plnenie vám zamietnu. Našou úlohou je nastaviť poistenie tak, aby vyhovovali najmä vám, nie poisťovni. 

Na čo si dať pozor?

 

1. Ide o krytie smrti akejkoľvek alebo len smrti úrazom či smrti pri autonehode ?

2. Ide o pevnú poistnú sumu, alebo je to poistná suma s klesajúcou hodnotou ?

3. Aké sú čakacie doby v prípade Invalidity a Kritických chorôb ?

4. Koľko diagnóz obsahuje moje pripoistenie Kritických chorôb ?

5. Je doba prežitia v prípade Kritických chorôb ?

6. Poistné sumy

7. Ako dlho dokážete vykryť splátky pri neočakávanom výpadku príjmu ?

8. Stačí mi invalidita od 70% alebo od 40% ?

 

Vedeli ste, že podľa štatistík Národného onkologického registra sa na Slovensku vyskytuje najčastejšie rakovina prsníka, rakovina priedušnice, pľúc a priedušiek, rakovina kože a rakovina kolorekta?

Ako však zároveň upozorňujú odborníci, odvrátenou stránkou mince je tvrdý finančný zásah do rodinného rozpočtu pacienta – nákladná liečba a výrazná strata príjmu v prípade dlhodobej PN, neplateného voľna či OČR pri starostlivosti o blízkeho„Je potrebné si uvedomiť, že onkologické ochorenie, jeho následky, často trvalé, ako aj zdĺhavá liečba predstavujú významný zásah do rodinného rozpočtu. O to viac, ak je pacient aj živiteľom rodiny,“.

Skutočný problém však nastáva v prípade, ak dôjde k dlhodobému výpadku príjmu, ba až k situácii, keď človek už nikdy nebude môcť mať plnohodnotný príjem. Sú to situácie, keď vznikne trvalý následok po vážnom úraze, liečba vážneho ochorenia, ako je napríklad rakovina alebo srdcovo-cievne ochorenia, ktoré môžu prepuknúť až do trvalého zníženia práceschopnosti vo forme čiastočného alebo plného invalidného dôchodku.

Bude vám to stačiť na plnohodnotný život?

 

Často je totiž potrebná starostlivosť zo strany iného člena domácnosti, v prípade trvalej invalidity aj nákup drahých zdravotných pomôcok, prestavba bývania na bezbariérové a pod. Práve tu môže poistenie, presnejšie poistné plnenie pomôcť reálnu situáciu v prípade poistnej udalosti finančne zvládnuť.

 

Správne nastavenie poistných súm je kľúčové

 

Nastavenie poistných súm bude závisieť od výšky vašich príjmov, úspor, majetku, existujúcich záväzkov, rodinného stavu a rôznych ďalších parametrov. Iné poistenie budete potrebovať, ak ste slobodný študent bez záväzkov a iné vtedy, ak si napríklad vezmete hypotéku alebo sa vám narodí dieťa.

Vo všeobecnosti sa pre jednotlivé riziká odporúčajú takéto sumy:

  • Úmrtie. Poistenie pre prípad smrti by malo zahrnúť príjem vo výške 1 až 2 ročných príjmov, s pripočítaním dlhov a pohrebných nákladov. Zohľadniť treba samozrejme aj vlastnený majetok, úspory vrátane tých v 2. a 3. pilieri, deti a rodinu.
  • Trvalé následky úrazu. Postarať sa však len o poistenie pre prípad smrti nie je to jediné, čo by ste mali svojej rodine zabezpečiť. Zásadné je myslieť aj na prípadné úrazy alebo choroby, s ktorými prežijete, ale v dôsledku ktorých môžete prísť o zdroj vášho trvalého príjmu. Poistenie trvalých následkov úrazu sa odporúča na sumu 4 až 5 vašich ročných príjmov.
  • Invalidita. Práve invalidita máva najzávažnejší vplyv na rodinný rozpočet. Zatiaľ čo trvalé následky kryjú len úraz, invalidita pokrýva aj choroby. Poisťovne umožňujú poistiť čiastočnú invaliditu od 40 % a plnú invaliditu od 70 %. Odporúča sa poistiť už čiastočnú invaliditu. Čiastočný invalidný dôchodok sa ideálne nastavuje vo forme jednorazovej výplaty určitej sumy ideálne vo výške 2 – 5 ročných príjmov. 
  • Kritické choroby. Poistenie kritických chorôb zahŕňa onkologické ochorenia, infarkt, transplantáciu orgánov a všetky závažné civilizačné ochorenia. Za adekvátnu sa považuje poistná suma vo výške 2 – 4 ročných platov.

 

Ďalším dôležitým faktorom sú čakacie doby a doby prežitia 

 

  • Čakacia doba – je doba, ktorá plynie od začiatku platnosti poistnej zmluvy a ak sa zistí kritická choroba počas tejto doby, na poistné plnenie poistenému nárok nevznikne. Každá poisťovňa má určenú svoju dĺžku čakacej doby, väčšinou ide o dobu od 2 do 18 mesiacov od začiatku poistenia.
  • Doba prežitia – ak má vzniknúť nárok na poistné plnenie, poistený po zistení kritickej choroby musí prežiť stanovenú dobu, napr. 1 mesiac. Keby poistený pred koncom doby prežitia zomrel, na poistné plnenie z pripoistenia kritických chorôb právo nevznikne, ale vtedy prichádza nárok na poistné plnenie pre prípad smrti.

 

Vedeli ste, že len prvý rok liečenia niektorej z kritických chorôb stojí pacienta aspoň 12.000 eur, pri ťažkých diagnózach to môže byť aj oveľa viac.

 

 

TIP: Máte staršie životné poistenie? Naši špecialisti z LONFIN.sk ho prispôsobia tak, aby vyhovovalo vám a nie poisťovni. Poistenie vám vyskladajú tak, aby ste boli vy a vaša rodina kvalitne krytí a dostatočne chránení.

Zavolajte nám na 0945 502 503 alebo nám zanechajte kontaktné údaje a naše call centrum vás spojí so skúseným maklérom vo vašom okolí.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *