23. novembra 2022

Prehľad zmien v 2. pilieri od roku 2023

 

V druhom pilieri si k 31. 12. 2021 sporilo približne 1,7 milióna Slovákov, ktorí majú na súkromných účtoch sporiteľov vyše 11,74 miliardy eur. Podľa štatistík dôchodkových správcovských spoločností (DSS) však viac ako 61 % úspor “odpočíva” v garantovaných dlhopisových fondoch, ktoré ich zhodnocujú veľmi slabo.

Sporia si tu aj mladí ľudia, ktorí si nevšimli, že ich úspory do garantovaných fondov prehodila vláda v roku 2013. 

Všetci sporitelia, ktorým ostáva do dôchodku viac ako 15 rokov, by si však mali v druhom pilieri sporiť v negarantovaných akciových alebo indexových fondoch. Dlhodobo zarábajú niekoľkonásobne viac ako garantované fondy a vďaka tomu môže byť dôchodok z druhého piliera aj 10-násobne vyšší.

Dňa 8.11.2022 bola schválená novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá mení pravidlá sporenia v druhom pilieri. Druhý pilier po dvoch desaťročiach čakajú vcelku zásadné zmeny.

Zmeny v 2. pilieri platné od 1.1.2023

 Garancie v dlhopisových fondoch

Ak sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, dôchodková správcovská spoločnosť skontroluje, či jeho aktuálny majetok je vyšší ako príspevky, ktoré do garantovaného dôchodkového fondu poslal. Ak aktuálny majetok sporiteľa pred odchodom dôchodku nie je vyšší ako jeho príspevky, rozdiel doplatí DSS zo svojho majetku.

Zmena poplatkov

Ruší sa poplatok za vedenie účtu, ktorý v súčasnosti predstavuje 1% z každého nového príspevku. Vo všetkých fondoch sa zruší poplatok za zhodnotenie. Poplatok za správu sa zvýši z aktuálnych 0,3 % p.a. na 0,45 % p.a., od roku 2023 bude klesať počas dvoch rokov na cieľový stav 0,4 % p.a.

 Zníženie príspevkov do druhého piliera

V rokoch 2023 až 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5 % hrubej mzdy, v rokoch 2025 až 2026 bude 5,75 % a až v roku 2027 cieľových 6 %.

Zmeny v 2. pilieri platné od 1.5.2023

Začne platiť predvolená investičná stratégia

Do veku sporiteľa 50 rokov by mali byť všetky úspory na jeho osobného dôchodkového účtu v indexovom fonde. Potom sa pomerné zastúpenie indexového fondu znižuje o štyri percentá ročne a majetok sa automaticky presúva do garantovaného dlhopisového fondu.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude automaticky každý nový sporiteľ a súčasní sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách.

Všetci ostatní sporitelia budú mať možnosť dobrovoľne vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie na základe uváženia.

Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť. V predvolenej investičnej stratégii je povinný indexový fond.

Zmeny v 2. pilieri platné od 1.7.2023

Začiatok presunov

Proces je dlhodobý a bude trvať v základnom režime do konca roku 2025. DSS však môže požiadať o predĺženie do konca roku 2027. V tejto fáze je najdôležitejšia komunikácia so sporiteľmi, aby bolo jasné, čo sa bude diať, aké majú možnosti a aký vplyv môžu mať ich rozhodnutia na budúce dôchodky.

Principiálne ide o presuny takzvaných spiacich sporiteľov, čiže tých, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie o svojich úsporách. Ak je sporiteľ vo veku 54 rokov a viac, budú sa presúvať iba jeho povinné príspevky. Ak je však sporiteľ mladší ako 54 rokov, presúvajú sa jeho úspory aj príspevky.

Druhou skupinou sú sporitelia, ktorí majú svoje úspory rozložené na základe vlastného rozhodnutia – to sú takí, ktorí sa pri akcii návratka v roku 2013 vyviazali z presunu do garantovaného fondu, alebo zmenili fond či DSS po zákonnom presune v roku 2013 alebo do druhého piliera vstúpili po roku 2013. Táto skupina do automatického presunu zahrnutá nie je, ale môže sa aktívnym rozhodnutím k tomuto presunu pripojiť.

Ak chcú sporitelia niečo iné, ako im určil zákon predvolenou investičnou stratégiou, musia sa aktívne rozhodnúť a oznámiť to svojej DSS.

Začne platiť automatický vstup do 2. piliera

Do druhého piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce od 1. mája 2023.Účasť v druhom pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť do dvoch rokov od vstupu z druhého piliera vystúpiť. Ak si novovstupujúci sporiteľ do šiestich mesiacov nevyberie DSS, následne mu ju priradí Sociálna poisťovňa.

Novelizácia zvýšila vekovú hranicu pre vstup do druhého piliera, vstup je možný do veku 40 rokov.

Takže počínajúc májom 2023 budú môcť do druhého piliera vstúpiť aj pracujúci vo veku 36 až 40 rokov.

 

Zmeny v 2. pilieri platné od 1.1. 2024

Možnosti vyplatenia dôchodkov

Hlavné zmeny sa budú týkať programového výberu a potenciálneho zdanenia jednorazového výberu.

Od roku 2024 si sporiteľ po splnení podmienok referenčnej sumy pre dôchodok bude môcť vybrať polovicu svojich úspor v druhom pilieri zrýchleným spôsobom. Druhá polovica bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po ukončení obdobia programového výberu. Ak by sporiteľ medzitým zomrel, úspory sú súčasťou dedičského konania.

Ako presunúť úspory do iného fondu

Ako však tento presun úspor z jedného fondu do druhého zrealizovať? „Veľmi jednoducho. Sporitelia, ktorí si dnes sporia v II. dôchodkovom pilieri, majú možnosť presunúť svoje úspory z garantovaného do negarantovaného alebo zmiešaného fondu prakticky kedykoľvek. Rovnako môže sporiteľ prejsť z jednej dôchodcovskej správcovskej spoločnosti do druhej. Stačí k tomu akceptačný list, ktorý na požiadane sporiteľa vydáva Sociálna poisťovňa. V prípade, že si sporiteľ sporí v systéme viac ako 2 roky, vydanie akceptačného listu je bezplatné,“.

S akceptačným listom si sporiteľ uzavrie novú zmluvu s vybranou dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou. Starú zmluvu nie je potrebné rušiť, zruší sa automaticky.

Ako vstúpiť do II. piliera?

Ak uvažujete nad vstupom do II. piliera, ale neviete sa rozhodnúť, ktorú správcovskú spoločnosť si vybrať, obráťte sa na našich investičných špecialistov. V LONFIN.sk vám vieme sprostredkovať zmluvu s ktoroukoľvek dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou, pôsobiacou na našom trhu.

Rovnako sa na nás môžete obrátiť v situácii, ak už máte zmluvu so správcovskou spoločnosťou uzavretú, ale uvažujete nad zmenou investičnej stratégie. Naši špecialisti vám odporučia, ktorý fond je pre vás najvhodnejší vzhľadom na váš vek či príjem, aby sa vaše úspory zhodnocovali čo najvýhodnejšie. 

Skontaktovať sa s nami môžete emailom na adrese info@lonfin.sk ako aj na čísle 0945 502 503. Alebo nám zanechajte vaše kontaktné údaje a my sa vám ozveme.

Lepšie je sporiť na dôchodok sám a nespoliehať sa na štát

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *