6. decembra 2022

Rakovina kože trápi čoraz viac pacientov. Výpadok príjmu čiastočne pokryje životné poistenie

Malígny melanóm patrí medzi najzávažnejšie typy rakoviny kože. Len v roku 2020 bolo na Slovensku diagnostikovaných 823 nových prípadov a ich počet medziročne stúpa približne o 5 %. Aj keď sa možnosti a úspešnosť liečby zvyšuje, stále platí, že život s diagnózou „rakovina“ predstavuje obrovský zásah do života jednotlivca a rodiny.

Hlavným rizikovým faktorom pre vznik rakoviny kože je časté pôsobenie UV žiarenia. Práve opakované spálenie kože a chronické opaľovanie môže viesť k rozvoju tohto ochorenia. Medzi najviac ohrozené skupiny patria ľudia so svetlými a ryšavými vlasmi, oslabeným imunitným systémom a vrodeným sklonom k vzniku kožných nádorov. Spozornieť treba aj pri netypických kožných prejavoch. „Lekára treba vyhľadať pri zmene pôvodného pigmentového znamienka, ktoré rastie do plochy a nad povrch kože, mokvá, krváca, spontánne sa nehojí – skôr má tendenciu rásť a meniť sa. Bežne odporúčaná kontrola znamienok je minimálne raz do roka,“.

Čím skôr, tým lepšie

Slovenskí lekári ročne diagnostikujú rakovinu približne 30-tisíc pacientom. Jej základná liečba je síce plne hradená zo zdravotného poistenia, no väčšinou býva veľmi náročná a zdĺhavá. Dlhodobá PN ani invalidný dôchodok tak ani zďaleka nezabezpečia pacientom štandard, na aký boli zvyknutí. Výpadok príjmu môže vykompenzovať pripoistenie kritických chorôb alebo samostatné pripoistenie onkologických chorôb. Ich výhodou je, že poistné plnenie je nárokovateľné už pri diagnostikovaní ochorenia. „Čím skôr sa poistíte, tým menej zaplatíte. Napríklad dvadsiatnik za pripoistenie kritických chorôb na sumu 5-tisíc eur platí poistné približne 1 euro mesačne a táto suma sa počas dĺžky poistenia nemení. Štyridsiatnik pri rovnakej poistnej sume zaplatí už 4 eurá mesačne.“

Ľudí na invalidný dôchodok najčastejšie posiela rakovina

Keď sa povie „invalidita“, väčšina ľudí si predstaví vážny úraz alebo nehodu. Kým v starších životných poistkách väčšinou figuruje len poistenie invalidity z úrazu, dnes invaliditu najčastejšie spôsobujú civilizačné ochorenia – rakovina nevynímajúc. Pri životnom poistení si preto treba skontrolovať, či je riziko invalidity kryté komplexne. „Ak by mal klient poistenú invaliditu len z dôvodu úrazu, no plne invalidný zostane pri vážnom ochorení, na poistné plnenie nemá nárok. Invalidný dôchodok mu síce prizná Sociálna poisťovňa, jeho výška cca 400 eur však len ťažko pokryje základné životné potreby,“ . Výška poistného plnenia je zároveň vyššia ako v minulosti a čakacia doba na vznik nároku na poistné plnenie sa skrátila z 24 mesiacov na 12 mesiacov od začiatku poistenia.

Správne nastavenie poistných súm je kľúčové

Nastavenie poistných súm bude závisieť od výšky vašich príjmov, úspor, majetku, existujúcich záväzkov, rodinného stavu a rôznych ďalších parametrov. Iné poistenie budete potrebovať, ak ste slobodný študent bez záväzkov a iné vtedy, ak si napríklad vezmete hypotéku alebo sa vám narodí dieťa.

Vo všeobecnosti sa pre jednotlivé riziká odporúčajú takéto sumy:

  • Úmrtie. Poistenie pre prípad smrti by malo zahrnúť príjem vo výške 1 až 2 ročných príjmov, s pripočítaním dlhov a pohrebných nákladov. Zohľadniť treba samozrejme aj vlastnený majetok, úspory vrátane tých v 2. a 3. pilieri, deti a rodinu.
  • Trvalé následky úrazu. Postarať sa však len o poistenie pre prípad smrti nie je to jediné, čo by ste mali svojej rodine zabezpečiť. Zásadné je myslieť aj na prípadné úrazy alebo choroby, s ktorými prežijete, ale v dôsledku ktorých môžete prísť o zdroj vášho trvalého príjmu. Poistenie trvalých následkov úrazu sa odporúča na sumu 4 až 5 vašich ročných príjmov.
  • Invalidita. Práve invalidita máva najzávažnejší vplyv na rodinný rozpočet. Zatiaľ čo trvalé následky kryjú len úraz, invalidita pokrýva aj choroby. Poisťovne umožňujú poistiť čiastočnú invaliditu od 40 % a plnú invaliditu od 70 %. Odporúča sa poistiť už čiastočnú invaliditu. Čiastočný invalidný dôchodok sa ideálne nastavuje vo forme jednorazovej výplaty určitej sumy ideálne vo výške 2 – 5 ročných príjmov. 
  • Kritické choroby. Poistenie kritických chorôb zahŕňa onkologické ochorenia, infarkt, transplantáciu orgánov a všetky závažné civilizačné ochorenia. Za adekvátnu sa považuje poistná suma vo výške 2 – 4 ročných platov.

 

Ďalším dôležitým faktorom sú čakacie doby a doby prežitia 

  • Čakacia doba – je doba, ktorá plynie od začiatku platnosti poistnej zmluvy a ak sa zistí kritická choroba počas tejto doby, na poistné plnenie poistenému nárok nevznikne. Každá poisťovňa má určenú svoju dĺžku čakacej doby, väčšinou ide o dobu od 2 do 18 mesiacov od začiatku poistenia.
  • Doba prežitia – ak má vzniknúť nárok na poistné plnenie, poistený po zistení kritickej choroby musí prežiť stanovenú dobu, napr. 1 mesiac. Keby poistený pred koncom doby prežitia zomrel, na poistné plnenie z pripoistenia kritických chorôb právo nevznikne, ale vtedy prichádza nárok na poistné plnenie pre prípad smrti.

 

TIP: Máte staršie životné poistenie? Naši špecialisti z LONFIN.sk ho prispôsobia tak, aby vyhovovalo vám a nie poisťovni. Poistenie vám vyskladajú tak, aby ste boli vy a vaša rodina kvalitne krytí a dostatočne chránení.

Zavolajte nám na 0945 502 503 alebo nám zanechajte kontaktné údaje a naše call centrum vás spojí so skúseným maklérom vo vašom okolí.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *